• A+
  • A
  • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Europa Ziekenhuizen, eerste ziekenhuis dat het Diversiteitslabel van Actiris ontvangt

Clinique de l'Europe

De Europa Ziekenhuizen zijn de eerste om  het Diversiteitslabel te krijgen voor werkgevers die verschillen in de professionele omgeving erkennen, respecteren en waarderen. Het label werd toegekend door de Minister van werk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in samenwerking met Actiris.

De Europa Ziekenhuizen zijn een referentieziekenhuis voor Brussel en omstreken. In 2019 sloten zij met Actiris een globaal diversiteitsplan af. Ze hebben 13 acties ondernomen op het gebied van aanwerving, personeelsbeheer, interne communicatie en externe positionering.

“Diversiteit, in al haar dimensies, is een kernwaarde binnen de Europa Ziekenhuizen. Wij zijn ervan overtuigd dat geslacht, afkomst, leeftijd, seksuele oriëntatie, levensfilosofie of handicap elementen zijn die deel uitmaken van onze individualiteit en de kracht van onze teams.” zegt Dorien De Man, stafmedewerker vorming en coördinator van het diversiteitsplan van de Europa Ziekenhuizen. "Met dit label willen wij de verschillende doelgroepen stimuleren om bij ons te komen werken en om hun twijfels, die hen misschien doen denken dat ze bij ons niet kunnen worden aangenomen, opzij te zetten.”

Een van de succesfactoren van het diversiteitsbeleid van de Europa Ziekenhuizen is de betrokkenheid van de verschillende actoren van de instelling en de oprichting van een werkgroep diversiteit, die de voortgang van de acties opvolgt.

Een van de acties is de organisatie van bewustmakingsopleidingen voor het personeel om de reflectie rond "diversiteit" in de Europa Ziekenhuizen te versterken. Daarnaast wordt voor sleutelfuncties een meer geavanceerde opleiding inzake "antidiscriminatie" georganiseerd. Elke werknemer ontvangt ook een herbruikbare drinkfles met het diversiteitslogo van het ziekenhuis. De overhandiging van deze fles is een gelegenheid om mondeling informatie te geven over het lopende diversiteitsplan. 

Meer informatie over de uitgevoerde acties is te vinden op de website van de Europa Ziekenhuizen: klik hier.