• A+
  • A
  • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center
02-614 42 00

Beleidsplan

Onze ‘Yes we care’-strategie benadrukt het evenwicht tussen de tevredenheid van onze patiënten, die steeds centraal staan, en het welzijn van al onze medewerkers - geneesheren en personeelsleden - die dagelijks een belangrijke rol te vervullen hebben.

 

Om onze doelstellingen te bereiken, hebben we 8 strategische prioriteiten gedefinieerd. Deze vormen de rode draad voor al onze acties tot 2020. Elk van deze prioriteiten is van belang voor zowel onze patiënten als onze medewerkers:

 

 

  Voor onze patiënten… Voor onze medewerkers 
1 : Integreren van de zorgverlening  We gaan op een transversale en collectieve manier te werk, waardoor we een multidisciplinaire, kwaliteitsvolle en doeltreffendere gezondheidszorg kunnen bieden. De transversaliteit en collectiviteit bevorderen teamwork en efficiëntie.
2 : Uitbouwen van zorgpaden op basis van E.B.M. We begeleiden onze patiënten vanaf hun eerste bezoek, door hen te informeren en hen een zorgpad te bieden. Iedere medewerker heeft zijn/haar plaats in het zorgpad. Een zorgpad is een beschrijving van een volledig traject dat een patiënt aflegt in het ziekenhuis van diagnose tot behandeling. Dit zorgpad kan zich zowel binnen als buiten het ziekenhuis afspelen. Elke medewerker speelt een sleutelrol in een geïntegreerd zorgpad dat op maat gemaakt is.

3 : Zich onderscheiden door kwaliteit

We zetten in op een gepersonaliseerd en kwaliteitsvol zorgaanbod, waarbij de patiënt zeker mag zijn van de vaardigheden van alle zorgverleners, die zich allen regelmatig bijscholen.

-           We blijven steeds aandacht besteden aan onze kwaliteitsstandaarden, zowel voor onze zorgprocessen als voor ondersteunende diensten. Samen werken we naar de ziekenhuisbrede “JCI”-accreditatie toe.

-           We willen investeren in de competenties en de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers, door hen opleidingen voor te stellen of door hen toe te laten een opleiding te volgen.
 

4 : Inspelen op chronische ziektes

We bieden een uitgebreide expertise met ondersteuning via een specifiek zorgpad. We zetten meer dan ooit in op chronische ziekten, zowel qua vaardigheden als technieken.
5 : Integreren van ICT en medische informatie 

-           Het digitaal dossier van de patiënt is beveiligd en toegankelijk voor de verschillende actoren die instaan voor zijn/haar zorg.

-           De patiënt heeft toegang tot een waaier aan diensten (afspraak maken, medische opvolging, informatie, telefonische bereikbaarheid, enz.).

-           De beveiliging van de individuele gegevens wordt gegarandeerd.
We werken dagelijks om de toegankelijkheid, veiligheid en evolutie van ons digitaal platform (Elektronisch Patiëntendossier, datawarehouse (gegevensbeheer), intranet, website, enz.) te garanderen.
6 : Ontwikkelen van een marketing aanpak We weten hoe het moet, en dat mag iedereen weten. Door een aangepaste communicatie op maat, proberen we steeds nieuwe patiënten en nieuwe medewerkers te bereiken.
7 : Inzetten op reallocatie en performatie verbetering 

De patiënt heeft de garantie om bij de Europa Ziekenhuizen behandeld te worden met de meest geavanceerde medische apparatuur.

We investeren in de opleiding van onze medewerkers en in een comfortabelere infrastructuur voor onze patiënten.
  • We stellen alles in het werk om te kunnen herinvesteren in innovatie.
  • Onze medewerkers zijn gerust en trots, en worden gestimuleerd door deze moderne en geavanceerde omgeving.
8 : Ontwikkelen van een eigen ziekenhuiscultuur « We zijn er voor jullie ».

We stimuleren het groepsgevoel en promoten samenwerken.