• A+
 • A
 • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center
02-614 42 00

Burgerlijke Stand

De dienst Burgerlijke Stand begeleidt u in de mooiste momenten van uw leven, bij de geboorte van een kind, en ook in de moeilijkste momenten, bij het verlies van een naaste verwant.

U WENST MEER INFORMATIE OVER De GEBOORTEAANGIFTE VAN UW KIND?

Op de SITE ST-ELISABETH (UKKEL)

Elk kind dat in Ukkel geboren is moet binnen de 15 dagen (kalender) na de geboorte aangegeven worden door de vader, de moeder of door beiden.

Waar? Wanneer?

 • Bij het gemeentebestuur:

Elk werkdag tussen 8u30 en 15u.

Jean Vander Elstplein, 29 – 1180 Ukkel (Brussel)

T: 02-348 67 05

Vereiste documenten  

 • Het informatiedokument overhandigd door het ziekenhuis (document via eBirth)
 • De Identiteitskaart van de ouders
 • De akte of het trouwboekje van de ouders indien ze gehuwd zijn
 • Eventueel een kopie van erkenning vóór de geboorte
 • Dokument naamkeuze getekend door beide ouders

Wettelijke termijn voor  de geboorte-aangifte: 15 dagen

Indien de geboorte-aangifte niet binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte werd gedaan, zal de geboorte-aangifte door de ambtenaar van de burgerlijke stand gebeuren.

Opgelet

Indien de ouders niet gehuwd zijn en er werd géén prenatale erkenning gedaan, moet de geboorte aangegeven  worden bij het gemeentebestuur van Ukkel om eveneens de erkenningsaangifte te kunnen akteren. Als één van de ouders geen rijksregisterinschrijving heeft zullen bepaalde documenten noodzakelijk zijn : attest van burgerlijke staat, attest van nationaliteit, attest van residentie en gewoonte-attest.

Om u beter te kunnen helpen raden wij u aan om contact te nemen met de geboorte/erkenningsafdeling van de gemeente Ukkel (T-02/348.67.05).

Om meer inlichtingen te bekomen kunnen jullie contact opnemen met:

 • de dienst Burgerlijke Stand op de gemeente (T: 02-348 67 05 - F: 02-348 66 64)

Op de SITE ST-MICHIEL (ETTERBEEK)

Als nieuwe ouder(s) moet u de geboorte van uw kind aangeven bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar uw kind geboren is.

Wettelijke termijn voor de geboorteaangifte: 15 dagen

U beschikt over een wettelijke termijn van 15 kalenderdagen vanaf de dag na de bevalling om naar de Burgerlijke Stand te gaan van de gemeente waar uw kind is geboren. Valt de 15de dag op een zaterdag, een zondag of een feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Om de geboorte aan te geven wordt u verzocht de volgende documenten mee te brengen:

 • Het informatiedokument overhandigd door het ziekenhuis (document via eBirth)
 • De identiteitsdocumenten van de moeder en de vader
 • Voor gehuwde koppels : het huwelijksboekje
 • Voor ongehuwde koppels: een afschrift van de akte van prenatale erkenning indien deze akte is opgesteld in een andere gemeente dan de gemeente van geboorte. Is deze akte opgesteld in de gemeente van geboorte dan is dit afschrift niet noodzakelijk. Indien er geen prenatale erkenning is moeten beide ouders aanwezig zijn indien de vader het kind wenst te erkennen.
 • Document verklaring van naamkeuze

Waar? Wanneer?

 • Permanentie van de gemeente Etterbeek op de site St-Michiel:

Maandag, woensdag en vrijdag in de voormiddag van 9u30 tot 12u30, op de begane grond (02-614 36 65).

U BETREURT JAMMER GENOEG HET VERLIES VAN EEN NAASTE VERWANT?

Wij trachten u maximaal te helpen met onze folder.

Mochten de verstrekte inlichtingen niet volstaan, aarzel dan niet om contact op te nemen met de dienst Burgerlijke Stand van het Ziekenhuis.

Op de site St-Elisabeth is een permanentie verzekerd:

 • Van maandag tot vrijdag tussen 8u en 16u.
 • T. 02-614 22 36

Op de site St-Michiel is een permanentie verzekerd:

 • Van maandag tot vrijdag tussen 9u en 16u.
 • T. 02-614 32 32/30