• A+
  • A
  • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Algemene inwendige geneeskunde

Content
 
Trouver un médecin

Een arts vinden

 
Prendre rendez-vous

een afspraak maken

 
Contactez-nous

Plaats

Over de dienst algemene inwendige geneeskunde

In de dienst inwendige geneeskunde worden alle klinische problemen behandeld uitgezonderd  heelkundige ingrepen. In de Europa Ziekenhuizen voert de geneesheer-internist een globale aanpak van de patiënt uit : diagnose, gedetailleerde onderzoeken, synthese van klinische problemen alsook het opstarten en opvolgen van behandelingen. Indien nodig vraagt hij de tussenkomst van andere specialisten van de ziekenhuizen voor een multidisciplinaire aanpak en doeltreffende medisch-technische onderzoeken.

De afdeling Inwendige Geneeskunde is de afdeling bij uitstek voor diagnostiek.
Een algemene internist werkt vanuit een algemene benadering en bekijkt elke patiënt in zijn totaliteit.
Als polyvalente kracht houdt een internist zich bezig met de grote geneeskundedomeinen, gaande van infectieziekten over cardiologie, pneumologie en gastro-enterologie, tot en met diabetes. 
Hij onderzoekt symptomen als pijn, vermagering en algemene verslechtering van de gezondheidstoestand, buigt zich over afwijkingen in het bloed zoals ontstekingen en afwijkende laboratoriumresultaten, en is bijzonder goed opgeleid om rekening te houden met verscheidene simultane pathologieën.
De internist vervangt niet de orgaanspecialist op wie hij regelmatig beroep doet. Hij stelt op een rationele en economisch aanvaardbare manier een onderzoeksplanning op om tot een evenwichtige synthese te komen en een aangepaste behandeling uit te werken. Het betreft dus een samenwerking tussen de orgaanspecialisten en de internisten. 

 

Bron: Ploeg Inwendige geneeskunde - Laatste update: 04/02/2020