• A+
  • A
  • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

E45 (revalidatie, orthopedie)

Content
 
Trouver un médecin

Contactgegevens van de ploeg

 
Prendre rendez-vous

Bezoekuren

 
Contactez-nous

Plaats

ONZE EENHEID, EVEN VOORSTELLEN

De dienst neurolocomotorische en orthopedische revalidatie beschikt over 28 bedden : 20 revalidatiebedden en 8 orthopedische bedden. 

Revalidatie verwelkomt patiënten met een acuut motorisch en/of cognietief functioneel probleem na een verblijf in de orthopedie (trauma, totale heupprothese, totale knieprothese,...) of neurologie (beroerte, hersenbloeding....).  Revalidatie richt zich op medisch stabiele patiënten die een optimale intensieve revalidatie kunnen ondergaan.

Orthopedie verwelkomt voornamelijk patiënten met problemen met het bewegingsapparaat (traumatisch, degeneratief,....).

BEHANDELING

De begeleiding is geïndivialiseerd en geoptimaliseerd in een motiverende, vriendelijke en warme omgeving.  Bij uw aankomst wordt u begroet door de dagverantwoordelijke.

In de orthopedie begint de revalidatie zo snel mogelijk met als doel zo snel mogelijk uw autonomie en zelfstandigheid terug te krijgen. Uw actieve deelname wordt aangemoedigd door het multidisciplinaire team.  

Bij revalidatie ondergaat u vanaf het begin een intensieve revalidatie met minimaal twee therapieën per dag. Dit is een multidisciplinaire zorg (verpleegkundige en medische zorg, kinesitherapie, ergotherapie, sociale opvolging, diëtetiek en zo nodig pschologische ondersteuning, logopedie en neuropsychologie) die tot doel heeft integrale zorg te verlenen, rekening houdend met uw persoonlijke situatie.  Ons team komt wekelijks samen om de doelstellingen te definiëren, uw vooruitgang te evalueren en uw ontslag voor te bereiden.

Wanneer de situatie et nodig maakt (voornamelijk in het kader van neurologische revalidatie) organiseren wij in het begin (en/of op het einde) van de opname een familiebijeenkomst, om de doelstellingen en de inhoud toe te lichten over de multidisciplinaire zorg die u nodig heeft. 

UW KAMER

Elke kamer is uitgerust met een radio, een televisie met afstandsbediening (gedeeld in het geval van een gemeenschappelijke kamer) en een elektrisch bed met afstandsbediening. In elke kamer is er ook een kleine koelkast. De badkamer heeft een douche en een toilet met ingebouwd verhoog. Eventueel kan een rollator ter beschikking worden gesteld (terug te geven bij ontslag). Uw persoonlijke ruimte is beveiligd met een sleutel.

ORGANISATIE VAN DE MAALTIJDEN

Ontbijt: 8u15
Middagmaal: 12u15
Avondmaal: 17u15

De verstrekte maaltijden zijn aangepast aan uw specifieke behoeften in verband met uw ziekenhuisopname. Het is altijd mogelijk om tijdens uw verblijf de passage van de diëtist aan te vragen. Buiten deze maaltijden kunnen de Europa Ziekenhuizen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig ongemak in de bewaring, hygiëne of kwaliteit van het voedsel. Als onderdeel van de neurologische revalidatie worden eenmaal per week gezamenlijke maaltijden (in aanwezigheid van zorgverleners) georganiseerd als de medische situatie het toelaat. Op maandag en vrijdag om 14.00 uur delen vrijwilligers koffie en thee uit.

DIENSTVERLENING EN ONTSPANNINg

TELEFONIE EN INTERNEt

Elke kamer is uitgerust met een telefoon en een internetaansluiting. U ontvangt uw persoonlijke code bij opname (telefoon). Aarzel niet om uw internettoegangscode op te vragen bij de Opnamedienst. Aarzel niet om buiten de openingstijden contact op te nemen met de receptie

LECTUUR

Elke donderdag komen vrijwilligers van het Rode Kruis rond met lectuur die u gratis kan lenen.
 

BRIEFWISSELING

De post wordt iedere ochtend op uw kamer verdeeld. 

ONTSPANNINGSRUIMTe

Binnen de afdeling is er een ontspanningsruimte om eveneens bezoekers te ontvangen.
Roken is niet toegestaan in het ziekenhuis.

KAPPER - PEDICURe

Als u dit wenst, kunt u via de hoofdverpleegkundige van uw afdeling een afspraak maken met een kapper en/of pedicure.

UW ONTSLAG

Ontslag vindt plaats tussen 11.30 en 14.00 uur. De datum van uw vertrek wordt u zo snel mogelijk gecommuniceerd. Indien nodig helpt de maatschappelijk werker u bij het organiseren van uw terugkeer. U verlaat het ziekenhuis met een aantal documenten: een ontslagverklaring, medische voorschriften (medicamenteuze behandelingen, verpleegkundige zorg en eventueel fysiotherapie). Uw vervolgafspraken worden u ook meegedeeld: afspraken in de radiologie, in orthopedisch of neurologisch overleg naargelang het geval. Afhankelijk van uw specifieke behoeften, kan de revalidatie worden voortgezet op onze polikliniek waar u een programma krijgt dat is aangepast aan uw situatie en wordt gepland door ons team.

 

Bron: Hoofdverpleegkundige E45 - Laatste update: 17/06/2021