• A+
  • A
  • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Facturatievoorwaarden hospitalisatie

Uw factuur wordt u via de post opgestuurd in de maand die volgt op het einde van uw hospitalisatie of op het einde van de maand waarin u een beroep heeft gedaan op onze polyklinische zorgdiensten.

Mutualiteit en derde-betaler

Bij hospitalisatie

Indien u in regel bent met uw mutualiteit, en voor zover wij in het bezit zijn van uw correcte mutualiteitsgegevens, passen de Europa Ziekenhuizen v.z.w. het systeem “derde betaler” toe, d.w.z. dat het door de mutualiteit terugbetaalde gedeelte rechtstreeks naar de mutualiteit gestuurd wordt en dat u ons enkel uw aandeel verschuldigd bent.

Persoonlijke tussenkomst

Het gaat hier om bedragen, door het ziekenhuis ten uwe bate uitgegeven (voeding, geneesmiddelen, speciale technieken, enz.) die, bij wetgeving, niet terugbetaalbaar zijn in het kader van de ziekten-en invaliditeitsverzekering.

Andere organismen en arbeidsongevallen

Behoudens aanvaarde tenlastenname door het ziekenhuis, dient u deze factuur te vereffenen en nadien over te maken aan het betrokken organisme voor terugbetaling.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u onze schuldenaar blijft tot vereffening van de factuur.

Adres

Het adres vermeld op uw factuur is datgene dat medegedeeld werd bij uw opname. Iedere wijziging hieromtrent dient medegedeeld te worden aan de facturatiedienst van de Europa Ziekenhuizen v.z.w.. Bij nalating hiervan kunnen opzoekingskosten in rekening gebracht worden.

Voorschotten

Bij hospitalisatie wordt een voorschot gevraagd bij opname ter dekking van de niet terugbetaalbare kosten door de verzekeringsorganismen. Bijkomende voorschotten kunnen gevraagd worden bij verlenging van het bedrijf.
De raadplegingshonoraria worden betaald aan de kassa.

Betalingsvoorwaarden

Behoudens bijzondere overeenkomst zijn de facturen contant betaalbaar, op het vermelde rekeningnummer en aan de hand van bijgevoegde overschrijvingsformulieren.

Overeenkomstig het artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek, geeft de niet-betaling op de voorziene datum het recht en zonder voorafgaande verwittiging een intrest te heffen aan het wettelijk tarief; bovendien zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met 15% met een minimum van 19€ als forfaitaire schadevergoeding.

Forfaitaire honoraria

Ingevolge de wettelijke bepalingen, zijn wij, voor elke hospitalisatie, genoodzaakt forfaits voor laboratorium, radiologie en medische permanentie aan te rekenen, en dit ongeacht de verstrekte zorgen.

Ereloonsupplementen

In een gemeeschappelijke kamer, dient u geen ereloonsupplemnten te betalen. Wat betreft de privékamers beperken de Europa Ziekenhuizen als eerste brussels privéziekenhuizen de ereloonsupplementen tot maximaal 200% en dit sinds 1ste januari 2019. Naast een kwalitatieve zorg in een moderne infrastructuur wordt zo ook de financiële toegankelijkheid gegarandeerd.

Wanneer een patiënt in het ziekenhuis wordt opgenomen, kan hij kiezen tussen een gemeenschappelijke kamer of een privékamer. Kiest hij voor de tweede optie, dan zal hij in bepaalde ziekenhuizen tot 300% ereloonsupplementen betalen. Deze maximumtoeslag wordt zelden door de Belgische hospitalisatieverzekeringen ten laste genomen. Een aantal verzekeringsmaatschappijen voerden ook een franchise in voor hospitalisatie in een ziekenhuis dat meer dan 200% supplementen vraagt.

De artsen van de Europa Ziekenhuizen hebben ervoor gekozen om hun ereloonsupplementen tot maximum 200% te beperken, zodat de patiënten die een hospitalisatieverzekering hebben afgesloten geen franchise moeten betalen. 

Ik zou graag meer info krijgen over mijn facturatie na een raadpleging

Klik hier om meer info te krijgen.

Bezwaren

Enkel schriftelijke bezwaren, vergezeld van de stukken ter staving en/of betwist, zullen in overweging genomen worden.
Deze bezwaren dienen gericht te worden tot de facturatiedienst van de Europa Ziekenhuizen v.z.w., waarvan het adres aan de achterzijde.

Indien u bijkomende informatie op uw facturen wenst, kan u zich richten tot de dienst Patientenadministratie bij voorkeur:

  1. voor de site St-Elisabeth op maandag en vrijdag van 08u00 tot 12u00 en op dinsdag, woensdag en donderdag van 08u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 17u00.
  2. voor de site St-Michiel op dinsdag van 08u00 tot 12u00 en op donderdag van 13u00 tot 16u00. 

Voor meer info:

- De opnameverklaring - klassieke hospitalisatie

- De toelichting bij de opnameverklaring

- Overzichtlijst van de meest gevraagde diensten en producten

- Opnameverklaring in dagziekenhuis

- Toelichting bij de opnameverklaring voor een opname in het dagziekenhuis

Bron: Dienst Facturatie - Laatste aanpassing: 30/01/2023