• A+
 • A
 • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Historiek

IN VOGELVLUCHT...

 • 1908: Oprichting van het St-Elisabeth-instituut, geleid door de Congregatie Van de Gasthuiszusters Augustinessen Van Leuven
 • 1986: Oprichting van de vzw Ziekenhuis St-Elisabeth
 • 1990: Eerstesteenlegging van het nieuwe ziekenhuiscomplex
 • 1991: Samenwerkingsverband met 2 Alice-ziekenhuis
 • 1998: Fusie met 2 Alice-ziekenhuis
 • 1999: Fusie met het Europa Ziekenhuis Sint Michiel en vorming van de Europa Ziekenhuizen
 • 2004: Aanvang van de uitbreidingswerken van de site St-Elisabeth
 • 2006: Renovatie van de site St- Michiel
 • 2009: Inwijding van de nieuwe vleugel van de site St-Michiel
 • 2011: Verhuis van de activiteiten van het 2 Alice-ziekenhuis naar de site St-Elisabeth

EEN BEETJE GESCHIEDENIS...

De Europa Ziekenhuizen vinden hun oorsprong in het jaar 1908. In die tijd heette dit het St-Elisabeth-instituut, geleid door de Congregatie Van de Gasthuiszusters Augustinessen Van Leuven. In 1928 stond het bekend als een van de belangrijkste ziekenhuizen van het land.

In maart 1986 werd de vzw Ziekenhuis St-Elisabeth opgericht. Deze vzw werd geleid door een paritaire Raad van Bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de Université Catholique de Louvain (U.C.L.) en van de Katholieke Universiteit Leuven (K.U.L.).

In oktober 1990 werd de eerste steen gelegd voor het nieuwe ziekenhuiscomplex van het St-Elisabeth-ziekenhuis, om de patiënten een therapeutische omgeving van superieure kwaliteit te kunnen bieden.

In juni 1991 wordt er een samenwerkingsverband met het 2 Alice-ziekenhuis opgericht, een ziekenhuis dat al sinds 1885 bestaat en zich eveneens op het grondgebied van Ukkel bevindt. De Clinique des Eperonniers (een klein privéziekenhuis in de buurt van de Brusselse Grote Markt) is, van haar kant, enkele jaren ervoor samengesmolten met 2 Alice en heeft ook de gebouwen aan de Groeselenberg in Ukkel overgenomen, om één te worden met deze instelling, die meer dan een eeuw oud is. In de loop van datzelfde jaar richt de groep Ziekenhuis St-Elisabeth / 2 Alice een MUG (Mobiele Urgentiegroep) op voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Enkele jaren later, in 1998, maakt het samenwerkingsverband plaats voor een fusie, onder invloed van een gemeenschappelijk bestuur en een oefening om de statuten van het medische personeel te harmoniseren. Op die manier wordt het lot van deze twee Ukkelse instellingen voorgoed bezegeld. Om het hoofd te bieden aan de technologische evolutie en aan de groeiende nood aan infrastructuur en medische apparatuur, moet het ziekenhuis echter opnieuw groeien! Eind 1999 wordt er daarom in recordtijd een fusie met het Etterbeekse Ziekenhuis Europa -St-Michiel voorgesteld, goedgekeurd en uitgewerkt. Samen met het Ziekenhuis St-Elisabeth / 2 Alice ontstaan zo de Europa Ziekenhuizen. Nog even ter verduidelijking: het Ziekenhuis Europa -St-Michiel is zelf ook al het resultaat van opeenvolgende fusies: eerst fuseren La Faisanderie en het oude chirurgische instituut Square Marie-Louise, waarna deze fusie samensmelt met het Malibran-ziekenhuis en het St-Michiel-ziekenhuis.

En nog houden de structuuraanpassingen niet op. In 2004 worden de oude gebouwen van de site St-Elisabeth afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe uitbreiding, waar de activiteiten van de site 2 Alice worden ondergebracht.

Twee jaar later is het de beurt aan de site St-Michiel met een eerste renovatie. De heropgebouwde site wordt ingehuldigd in mei 2009.

De constructie van de nieuwe gebouwen van de site St-Elisabeth wordt afgerond in december 2011, met de verhuis van de site 2 Alice. Vanaf dat moment bestaan de Europa Ziekenhuizen nog slechts uit twee ziekenhuiscampussen: de site St-Elisabeth in Ukkel, en de site St-Michiel in Etterbeek.

VANDAAG...

De Europa Ziekenhuizen worden geleid door dhr. Peter FONTAINE, Afgevaardigd Bestuurder en Algemeen Directeur sinds november 2016, en door Dr Sebastian Spencer, Afgevaardigd Bestuurder en Medisch Directeur sinds januari 2024.

Source
Dienst Communicatie
Dernière modification