• A+
  • A
  • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Vasculaire heelkunde

Content
 
Trouver un médecin

Een arts vinden

 
Prendre rendez-vous

een afspraak maken

 
Contactez-nous

Plaats

De afdeling vasculaire heelkunde houdt zich bezig met alle vasculaire pathologieën, d.w.z. alle arteriële en veneuze aandoeningen. Flebologie is een medische discipline die vaataandoeningen en hun behandelingen bestudeert.

Over vasculaire heelkunde

Letsels aan de slagaders

Letsels aan de slagaders zijn over het algemeen toe te schrijven aan ‘arteriosclerose’ en worden in de hand gewerkt door risicofactoren als roken, hoge bloeddruk, familiale voorgeschiedenis, diabetes en hypercholesterolemie. Zij kunnen zich manifesteren in de vorm van een vernauwing (stenose) of verwijding (aneurysma) en kunnen zich voordoen op verschillende niveaus in de slagaders van de onderste ledematen, de hersenen, het abdomen, de nieren, enz.

  • Ter hoogte van de onderste ledematen kunnen arteriële vernauwingen leiden tot krampen bij het lopen, maar ook pijn en een gevoel van koude ter hoogte van de voeten en tenen in rust. In een vergevorderd stadium kunnen er op deze plaatsen ook zweren en wonden ontstaan die niet meer helen.
  • Ter hoogte van de hersenslagaders (carotides) kunnen stenosen aan de basis liggen van een CVA (cerebrovasculair accident). Dit kan leiden tot een tijdelijk of definitief mobiliteits- of gevoeligheidsverlies ter hoogte van één of meer ledematen, en in extreme gevallen zelfs tot definitieve verlamming. Ook spraakproblemen kunnen zich voordoen.
  • Ook de buikslagaders (aorta, arteria iliaca) kunnen stenoseren of zich verwijden. Een aneurysma is vaak asymptomatisch en pijnloos maar kan in sommige gevallen openbreken met enorm bloedverlies en overlijden tot gevolg. Dat is de reden waarom er indien mogelijk preventief moet worden opgetreden

Hybride zaal

Wij beschikken over een hybride zaal van de laatste generatie (radiologiemateriaal gekoppeld aan een operatiezaal) waarin wij complexe vaatingrepen uitvoeren, meer bepaald:

  • Behandeling van een complex aneurysma die een aortaprothese met venster op maat vereist
  • Selectieve embolisatie van een intra-abdominale arterie omwille van bloeding of letsel door uitzetting
  • Angioplastiek met stent ter hoogte van de nieren…

Meer informatie