• A+
  • A
  • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00
Logo service
logo

Borstkliniek

Content
 
Trouver un médecin

Een arts vinden

 
Prendre rendez-vous

een afspraak maken

 
Contactez-nous

Ligging

Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen.

De strijd tegen deze kanker vindt plaats in eengespecialiseerd centrum die “Borstkliniek” wordt genoemd.

De diagnose, behandeling en follow-up van de patiënte wordt verricht door een multidisciplinair team van artsen en specialisten, in nauw overleg met de huisarts.

Het multidisciplinair team vergadert wekelijks en stelt voor elke patiënte een apart behandelplan op. Daarna wordt de patiënte uitgebreid geïnformeerd.

De patiënte en haar familie kunnen altijd deskundige psychosociale hulp krijgen.

Tijdens dit proces heeft de borstverpleegkundige als vertrouwenspersoon een cruciale rol. U kunt altijd een beroep op haar doen als u vragen of praktische problemen hebt.

Erkenning coördinerende borstkliniek

Sinds meer dan 20 jaar verlenen de Europa Ziekenhuizen hoogstaande en kwalitatieve diagnose en behandeling aan onze borstkankerpatiënten en zijn we erkend als coördinerende borstkliniek op onze site St-Elisabeth te Ukkel. De patiënten van onze site St-Michiel worden doorverwezen voor behandeling naar ons erkend borstcentrum.

Dit laatste betekent dat wij voldoende borstkankerdiagnoses per jaar (minstens 125) stellen en voldoende expertise kunnen aantonen, hetgeen cruciaal is voor de resultaten van de behandeling van borstkanker.

Elke borstkankerpatiënt kan bij ons rekenen op een multidisciplinair team, persoonlijke begeleiding en een competente medische en paramedische omkadering (borstverpleegkundige en psycholoog).

Door deze gezamenlijke en alledaagse inzet vergroten wij de genezings-, en overlevingskansen aanzienlijk en zorgen we bovendien voor een betere levenskwaliteit na borstkanker. Onze borstkliniek heeft bv. twee geïntegreerde programma’s voor oncologische revalidatie ontwikkeld, EuroFit genaamd, dat herstel van de conditie na afloop van een oncologische behandeling stimuleert, en EurHope Yoga Care, een yoga programma voor oncologische patiënten, onder toezicht van de dienst Kinesitherapie, met begeleiding van psychologen en diëtisten.

16/03/2023