• A+
 • A
 • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Op bezoek

Algemene richtlijnen

Om de kwaliteit van de zorgverlening te garanderen vragen wij u:

 • de kamer te verlaten tijdens de verzorging of het bezoek van de artsen;
 • Om uw bezoek te beperken tot maximum 2 uur;
 • het aantal bezoekers te beperken tot maximum 2 per patiënt per dag om de rust van de persoon zelf of die van andere patiënten niet te verstoren; 
 • Bezoek met kinderen jonger dan 15 jaar te vermijden;
 • Om u te houden aan de bezoekuren.
 • Om u vooraf te informeren bij de patiënt of bij de verpleegkundige over geplande behandelingen of onderzoeken tijdens de bezoekuren.
 • De antibacteriële gel, die beschikbaar is op verschillende plaatsen in het ziekenhuis en zeker in de kamer van de patiënt te gebruiken voor en na het contact met de patiënt.

Bent u ziek (griep, hoest, keelpijn, koorts,…), dan stelt u uw bezoek uit omdat er een groot risico op besmetting ontstaat.

De bezoekers:

 • mogen niet roken in het ziekenhuis;
 • mogen geen lawaai maken binnen de zorgeenheden;
 • mogen het voedsel van de patiënten niet opeten;
 • mogen geen planten meebrengen die in aarde zijn geplant;
 • moeten de richtlijnen van het medisch, verzorgend en paramedisch personeel naleven

Beleefdheid en welgemanierdheid gelden altijd en overal.

bezoekuren

Algemene Regeling

Gemeenschappelijke kamers: 14u – 19u30
Privé kamers: 11u – 19u30

Psychiatrie

17u30 – 19u30

Kraamkliniek

Bezoek is mogelijk van 14u tot 19u30.

Mama en baby moeten rusten om te herstellen, we vragen u om het bezoek te beperken tot 2 personen per patiënt.

Pediatrie

Als ouder bent u dag en nacht welkom. Bezoek is mogelijk van 14u tot 19u30. De kinderen hebben behoefte een rust om te herstellen.  Wij vragen u de bezoeken te beperken tot 2 personen per kind.

Neonatologie

Als ouder bent u dag en nacht welkom.  Broers en zussen van de baby en andere familieleden zijn ook welkom, maar voor het welbevinden van de baby vinden de bezoeken achter het raam van de neonatologie plaats. Dit kan van 14 tot 19u30.  Bijkomend bezoek is enkel mogelijk in overleg en na goedkeuring door de verzorgende equipe.

Intensieve zorgen

15u -18u

Palliatieve zorgen

We proberen leefomstandigheden te creëren die zo dicht mogelijk bij die van de gezinsomgeving aansluiten, dus familie en vrienden zijn 24 uur per dag welkom. Een bed voor een begeleider kan in de kamer worden geïnstalleerd als u dat wenst.  Voor het comfort van de patiënt vragen wij u wel om uw bezoekduur te beperken en vragen wij u om maximaal met 2 à 3 personen gelijktijdig op bezoek te komen.

dagziekenhuizen (chirurgisch - medisch - geriatrisch)

Patiënten kunnen vergezeld worden van maximaal 1 begeleider.  Wij zullen u vragen om de dienst te verlaten de duurtijd van de chirurgische ingreep.  Tijdens de verzorgingen zal u gevraagd worden om de kamer te verlaten.
Minderjarigen kunnen door hun beide ouders begeleid worden.  Kinderen zijn als bezoekers/begeleiders niet toegelaten op de afdeling.

Spoedgevallendienst

Geen begeleider op de Spoedgevallendienst, behalve in de volgende situaties:

 • Taalbarrière
 • Oudere patiënt (> 75 jaar) 
 • Patiënt niet autonoom voor zijn anamnese
 • Minderjarige patiënt: aanwezigheid van een ouder of een andere vertrouwde persoon

Indien de aanwezigheid van een begeleider bij de patiënt noodzakelijk is, wordt deze beperkt tot één persoon.
In geval van plaatsgebrek in de wachtzalen kan de begeleider verzocht worden zijn of haar plaats in de wachtzaal vrij te maken om een patiënt toe te laten.

 

24/03/2023