• A+
  • A
  • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

+3G (psychiatrie)

Content
 
Trouver un médecin

Contactgegevens van het team

 
Prendre rendez-vous

Bezoekuren

 
Contactez-nous

Plaats

WELKOM OP DE DIENST PSYCHIATRIE +3G!

VOORSTELLING VAN DE DIENST PSYCHIATRIE

De dienst Psychiatrie van de site St-Michiel van de Europa Ziekenhuizen omvat drie afzonderlijke eenheden die nauw samenwerken: de eenheid hospitalisatie, de eenheid raadplegingen en het daghospitaal. De dienst is stichtend lid van het netwerk van de APSY en ze werkt nauw samen met twee verwante vzw’s, de vzw Addictions en het Atelier Côté Cour.

De dienst beoefent al vele jaren een humanistische en sociale psychiatrie met veel aandacht voor het respect van ieders bijzonderheid en de wisselvalligheden van ieders levensverhaal.

De eenheid hospitalisatie vangt elk type psychiatrische pathologie, psychische en sociale kwetsbaarheid op en ze legt een bijzondere aandacht en een zekere expertise aan de dag wat de opvang van verslaafden betreft. De dienst is immers al meer dan dertig jaar gespecialiseerd binnen dit domein. De in deze eenheid opgenomen patiënten vertonen tijdens hun verblijf ook somatische problemen en ze worden dan ook regelmatig opgevolgd door een internist. De toestand wordt vastgesteld samen met de verschillende gespecialiseerde diensten van het ziekenhuis.

De eenheid telt 31 bedden verdeeld over tweepersoonskamers en privékamers en ze beschikt ook over verschillende gemeenschappelijke ruimtes waar het leven en het therapeutische werk plaatsvinden in een sfeer van uitwisselen en delen. Zo kan de patiënt profiteren van een zitruimte met televisie en muziekinstallatie, van een eetzaal waar de drie maaltijden van de dag worden genuttigd en die ook gebruikt wordt als televisieruimte, van de verschillende lokalen waar de activiteiten die door de dienst worden georganiseerd plaatsvinden en van een rokersruimte.

De dienst geeft voorrang aan opnames die worden gepland via ambulante pre-opnamegesprekken die plaatsvinden binnen de eenheid raadplegingen. Zo kan het ziekenhuis worden voorbereid en kunnen de verwachtingen en verplichtingen van iedereen worden gespecificeerd. Als de patiënt helemaal achter het therapeutisch project staat, dan verloopt de hospitalisatie gemakkelijker. Bij echte medische en/of psychosociale noodgevallen probeert de dienst zo snel mogelijk te helpen.

Overwegende dat het een van de belangrijkste taken van het ziekenhuis is om de patiënten de mogelijkheid te bieden om zo snel mogelijk hun leven te kunnen hervatten binnen het sociale netwerk waartoe ze behoren, werkt de dienst nauw samen met de externe zorg- en ondersteuningsnetten.

De eenheid hospitalisatie is een open dienst waar de patiënten enkel op vrijwillige basis worden opgevangen. De eenheid vangt dus geen patiënten op die gedwongen moeten worden opgenomen.

HET DAGHOSPITAAL

Het daghospitaal biedt een tijdelijke therapeutische opvang aan. Het verblijf bestaat uit ondersteunende gesprekken, het gemeenschapsleven en diverse activiteiten die allemaal worden aangeboden met het oog op de hermobilisatie van ieders creatieve en menselijke vaardigheden.

DE EENHEID RAADPLEGINGEN

De eenheid psychiatrische raadplegingen biedt een hele waaier aan klinische activiteiten bestemd voor mensen met uiteenlopende psychologische problemen of psychiatrische aandoeningen. Naast de klassieke psychiatrische raadplegingen bestaat er ook een mogelijkheid tot opvolging in het kader van de individuele en/of familiale psychotherapie en van een substitutiebehandeling voor heroïneverslaafden.

OPVANG

Tijdens de hospitalisatie kan de patiënt profiteren van een multidisciplinaire behandeling. De behandeling is een bevoorrecht contactmoment met de patiënt, een uitgangspunt op basis waarvan het vervolg van de behandeling zal worden georiënteerd. Het is de bedoeling om een dialoog tot stand te brengen, de omstandigheden voor een partnerschap te creëren en een sfeer van samenwerking en vertrouwen te scheppen. Idealiter zijn bij het onthaal de patiënt, de psychiater en een lid van het verplegend team aanwezig. Deze verpleegkundige zal instaan voor een specifiekere en intensieve opvolging van de patiënt dankzij het werk van de referentiepersoon.

Het ziekenhuisverblijf is gericht op twee behandelingspolen: het individuele project en het gemeenschapsleven. De dynamiek van de eenheid is immers sterk gemeenschapsgericht en gebaseerd op de ontmoeting met en het luisteren naar andere patiënten als een bijkomende therapeutische hefboom. De patiënten hebben dus contact met elkaar en het team waakt erover dat de sfeer gezellig blijft en zich leent voor uitwisselingen.

Tijdens de hospitalisatie wordt de patiënt uitgenodigd om deel te nemen aan de verschillende activiteiten die worden voorgesteld door het team ergotherapie, door de kinesist, de kunstschilder, maar ook door het verpleegkundige team. Een bord met de activiteiten van de dag is beschikbaar aan de inkom van de dienst en het wordt elke dag bijgewerkt om elke dag zo goed mogelijk te sturen en te organiseren. Elke maandag van 9.15 u. tot 10.15 u. wordt er een gemeenschappelijke vergadering georganiseerd; iedereen wordt verzocht om deze bij te wonen, want ze vormt de sluitsteen van de organisatie van het dagelijks leven op de dienst en er wordt rekening gehouden met de voorstellen en opmerkingen van iedereen. Waken over een rustgevend gemeenschapsleven belangt ons allemaal aan.

UW KAMER

De dienst beschikt over een- en tweepersoonskamers. Elke kamer is voorzien van een badkamer met douche. De kamers hebben geen televisie, er staan twee toestellen in de gemeenschappelijke zitruimtes van de dienst.

ORGANISATIE VAN DE MAALTIJDEN

Tijdens de week wordt er opgestaan om 8 u. en dan kan er in de eetzaal ontbeten worden tot 9 u. De andere maaltijden worden ook samen gebruikt in de eetzaal, om 12 u en om 17 u.

De maaltijden die verdeeld worden zijn aangepast aan uw specifieke behoeften met betrekking tot uw ziekenhuisopname. De Europa Ziekenhuizen dragen geen enkele verantwoordelijkheid op vlak van de bewaring, hygiëne of kwaliteit van alle andere voeding. Bedankt voor uw begrip.

DIENSTVERLENING

Telefonie en Internet

Elke kamer beschikt over een telefoon en een internetaansluiting. U krijgt een persoonlijke code (telefoon) bij uw opname. Aarzel niet uw toegangscode voor internet aan de opnamedienst te vragen. Buiten de openingsuren van de opnamedienst kan u eveneens terecht bij de receptie.

Kapper - pedicure

Als u dit wenst, kunt u via de hoofdverpleegkundige van uw afdeling een afspraak maken met een kapper en/of pedicure.

UW VERTREK

Uw vertrek van de dienst wordt besloten in samenwerking met het team en uw arts. Tijdens uw verblijf benadrukken wij het belang om opvolgmomenten te voorzien voor na uw ziekenhuisverblijf. Doorgaans raden wij de mensen die voor hun komst naar het ziekenhuis reeds een psychotherapeutische behandeling volgden om deze verder te zetten na hun verblijf. Andere types van opvolging zijn ook mogelijk en kunnen worden georganiseerd in samenwerking met iemand van het team.

Uw medicinale behandeling moet worden verdergezet op basis van het advies van uw arts en u krijgt voorschriften mee, zodat u zich optimaal kunt organiseren om uw behandeling thuis verder te zetten.

We zijn ons bewust van het belang van uw hospitalisatie en van de ambulante opvolging waar het psychotherapeutische werk dat werd verricht tijdens de hospitalisatie wordt verdergezet. Dankzij de samenwerking met iedereen kunnen we alles zo goed mogelijk opvolgen.