• A+
  • A
  • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Diversiteitsplan

ONS DIVERSITEITSPLAN

Diversiteit, in al haar dimensies, is een kernwaarde binnen de Europa Ziekenhuizen. Wij zijn ervan overtuigd dat geslacht, afkomst, leeftijd, seksuele oriëntatie, levensfilosofie of handicap elementen zijn die deel uitmaken van onze individualiteit en de kracht van onze teams.

Daarom hebben de Europa Ziekenhuizen een diversiteitsplan opgesteld samen met Actiris. Wil je weten welke acties ons ziekenhuis zal ondernemen om de diversiteit binnen onze muren nog meer te versterken? Kijk dan hieronder !

diversité

DE ACTIEs

ACTIE 1: IN ONZE VACATURES BELICHTEN WE HET ACTIEVE DIVERSITEITSBELEID VAN DE EUROPA ZIEKENHUIZEN
In ons werkaanbod wordt aangegeven dat diversiteit een kernwaarde is binnen onze muren. We willen daarmee zoveel mogelijk kandidaten aanmoedigen om te solliciteren bij de Europa Ziekenhuizen.

 

ACTIE 2: EEN OPLOSSING VINDEN VOOR DE INTEGRATIE VAN MINDER GESCHOOLDE MENSEN EN DE CONTACTEN MET DE DIENST SELECT VAN ACTIRIS EN ANDERE ACTOREN OP HET GEBIED VAN WERKGELEGENHEID EN OPLEIDING IN BRUSSEL VERDERZETTEN EN VERSTEVIGEN 
We evalueren de verschillende mogelijkheden tot samenwerking met Actiris en andere actoren op het gebied van werkgelegenheid en opleidingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We doen dat met het doel de profielen van onze kandidaten en werknemers zo breed mogelijk te houden en om de tewerkstellingsmaatregelen die er bestaan te leren kennen en te gebruiken.

 

ACTIE 3: OPLEIDINGEN VOOR MANAGEMENT EN MIDDENKADER GERICHT OP NEUTRALE REKRUTERING EN OMGANG MET DIVERSITEIT
De Europa Ziekenhuizen organiseren opleidingen voor het kaderpersoneel en het personeel van de personeelsdienst georiënteerd op omgaan met en stimuleren van diversiteit én op neutrale rekrutering.

 

ACTIE 4: OPLEIDINGEN OVER OMGAAN MET DIVERSITEIT ONDER WERKNEMERS
We voorzien opleidingen in open en brede communicatie en omgaan met diversiteit. We plannen intervisiemomenten in om praktijkervaringen uit te wisselen.

 

ACTIE 5: OPLEIDING E-DIV     eDiv1
De online tool e-Div laat toe de antidiscriminatiewetten in toegankelijke termen te ontdekken: onze HR-managers, business partners en andere personen die betrokken zijn bij het selectie- en rekruteringsproces worden uitgenodigd om deze opleiding te volgen.

 

ACTIE 6: ONZE VERTROUWENSPERSONEN VOLGEN DE OPLEIDING ANTI-DISCRIMINATIE, GEORGANISEERD DOOR ACTIRIS IN SAMENWERKING MET UNIA EN HET IGKVM
Onze vertrouwenspersonen krijgen de kans deze opleiding te volgen en krijgen zo een officiële erkenning als vertrouwenspersoon.

 

ACTIE 7: INTERGENERATIONELE UITWISSELING VAN KENNIS FACILITEREN
De Europa Ziekenhuizen willen een cultuur van intergenerationele co-creatie ontwikkelen. Aan de ene kant worden de persoon en zijn of haar werk binnen onze muren gewaardeerd en aan de andere kan wordt de integratie van de persoon die haar/hem opvolgt vergemakkelijkt.

 

ACTIE 8: HET DIVERSITEITSBELEID VAN DE INSTELLING WORDT OPGENOMEN IN HET ONTHAALBELEID
In de onthaalprocedure (in de onthaalbrochure en tijdens de onthaaldag) zal specifieke aandacht besteed worden aan onze acties op het gebied van diversiteit en de bestrijding van discriminatie.

 
ACTIE 9: INTERNE COMMUNICATIE ROND DIVERSITEIT

We proberen het voltallige personeel op de hoogte te brengen van het engagement van de Europa Ziekenhuizen met betrekking tot diversiteit en anti-discriminatie via het Intranet, via onze newsletter, via newsflashes en bij het onthaal van nieuwe werknemers.

 

ACTIE 10: RUIMTE OM INFORMATIE ROND DIVERSITEIT TE KUNNEN VERSTREKKEN EN IDEEËN TE VERWELKOMEN
Met het e-mailadres diversiteit@europaziekenhuizen.be creëren we (digitale) ruimte voor diversiteit en maken we personen vrij tot wie men zich kan wenden om de ontwikkeling van diversiteitsacties of andere kwesties rond diversiteit te bespreken.

 

ACTIE 11: ONS PERSONEEL WORDT AANGEMOEDIGD OM DE AANGEBODEN TAALOPLEIDINGEN TE VOLGEN
We proberen onze opleidingen zo goed mogelijk aan te passen aan de verschillende doelgroepen en willen elke werknemer de kans geven om deel te nemen aan de opleidingen en acties die het ziekenhuis organiseert om het taalgebruik en de communicatie te verbeteren.

 
ACTIE 12: IN HET ACTIVITEITENVERSLAG VAN HET ZIEKENHUIS WORDEN DE ACTIES ROND DIVERSITEIT GECOMMUNICEERD

Ons engagement met betrekking tot diversiteit en onze acties tegen discriminatie worden in de verf gezet in het activiteitenverslag van de Europa Ziekenhuizen.

 

ACTIE 13: ONZE ERVARINGEN DELEN MET ANDERE ACTOREN IN DE SECTOR
Ook buiten ons eigen instituut tonen we hoe onze sector diversiteit bevordert. We delen onze ervaringen in de strijd tegen discriminatie en promoten diversiteit bij ontmoetingen met andere partners of bij evenementen rond de uitvoering van de diversiteitsplannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 
07/03/2023