• A+
  • A
  • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Huishoudelijk reglement stage medische sector

1. STAGEOVEREENKOMST

Wij wensen jou van harte welkom bij de Europa Ziekenhuizen en hopen dat je in ons ziekenhuis een leerrijke en aangename stage hebt.De Europa Ziekenhuizen staan bepaalde medische stages toe op voorwaarde dat er een overeenkomst is getekend tussen een permanente arts en de stagiair en dat deze overeenkomst is gevalideerd door de Medische Directie.

2. IDENTIFICATIE VAN DE WERKNEMERS

Alle werknemers van de Europa Ziekenhuizen moeten om veiligheidsredenen worden geïdentificeerd. Het dagelijks en zichtbaar dragen van een badge is verplicht. De badge-aanvraag moet 14 dagen voor het begin van de stage worden ingediend. Indien de deadline korter is kunnen wij niet garanderen dat je badge en IT toegangen in orde zullen zijn voor de aanvang van uw stage.

Geen badge = onveiligheid = geen IT toegangen = geen opening van de deuren van de stagedienst.

3. UURROOSTER EN STIPTHEID

Wij vragen je om het uurrooster die bij aanvang van de stage is overeengekomen met de dienst (link brochures) te respecteren en op tijd te zijn. Elke vertraging moet zo snel mogelijk aan je dienst worden gemeld. 

Een afwezigheidsduur minder dan een uur wordt diezelfde dag ingehaald, maar moet een uitzondering blijven!

4. ONVOORZIENE AFWEZIGHEID EN ZIEKTE

Breng de superviserende arts of de assistent zo snel mogelijk op de hoogte. Als je langer dan één dag afwezig bent, moet je ook je dienst op de hoogte brengen van de duur van je afwezigheid.

5. RICHTLIJNEN VOOR KLEDING

De Europa Ziekenhuizen voorzien een uniform voor jou. Alleen dit uniform is geautoriseerd. Je hebt toegang met je badge tot het automatische slot van het Linnenlokaal (+1).

6. HYGIËNE

Hygiëne- en COVID-maatregelen: deze zijn terug te vinden op het intranet, vermeld onder COVID-19.

7. MAALTIJD

Het personeelsrestaurant is geopend van maandag tot vrijdag van 11.30 tot 14.30 uur. Je neemt je pauze in overleg met de dienst.

In het personeelsrestaurant ontvang je op vertoon van je identificatiebadge aan de kassa van het restaurant een volledige maaltijd voor 2,75 euro. Je hebt recht op een soep + een warme/koude maaltijd of sandwich + een dessert (exclusief gebak) + een glas water (fontein). Tijdens het weekend is het personeelsrestaurant gesloten.

8. INTERNET, GSM, SMARTPHONE,…

Gelieve uw mobiele telefoon enkel te gebruiken wanneer je noodzakelijk beschikbaar moet blijven. Het is ten strengste verboden om foto's te maken van patiënten of zorgsituaties.

9. ANTI-ROOKBELEID

Het is ten strengste verboden in het ziekenhuis te roken. Als je wenst te roken, ga dan naar de voorbehouden ruimtes.

10. Parking

Het ziekenhuis beschikt niet over parkeerplaatsen voor stagiairs. Er zijn echter verschillende gratis parkeergelegenheden in de buurt, op 5-10 minuten stappen van het ziekenhuis. Bijvoorbeeld de straten rond het ziekenhuis en de parking van het Ter Kamerenbos voor de site St-Elisabeth of rond het Jubelpark voor de site St-Michiel.

Er is een fietsenstalling (toegang op uw badge moet geactiveerd worden) op parking -3 op de site St-Elisabeth.Voor de site St-Michiel is er een fietsenparking op de hoek van de Charles Degrouxstraat en de Léon de Lantsheerestraat, vlak bij de ingang van de Spoedgevallendienst. Er is ook een ruimte voor fietsen achter de poort bij de Spoedgevallendienst en onder de loskade van de leveranciers.

11. WERKONGEVAL OF PRIKONGEVAL

Gelieve je zo snel mogelijk naar de Spoed te begeven en de nodige documenten in te vullen.

Vervolgens moet je contact opnemen met je universiteit om de nodige documenten te verkrijgen zodat de medisch adviseur van je universiteit het dossier kan voortzetten.

12. DEONTOLOGISCHE GEDRAGSCODE

Je bent, zoals elk medewerker, gebonden aan het beroepsgeheim (Art. 418 van het Wetboek van Strafrecht). Je dagelijkse geschreven of geprinte briefing van patiënten mag het ziekenhuis niet verlaten en dient achter gelaten te worden in de daarvoor bestemde dozen op de dienst.

Volgend op de aanvraag van je badge, zal u ook een persoonlijke login krijgen die je leesrecht geeft in het medisch netwerk. Je mag enkel de dossiers raadplegen van de patiënten die je toevertrouwd zijn, en in geen geval mag er enig document afgedrukt, gefotokopieerd of gefotografeerd worden! Elk misbruik van informatie die je in het ziekenhuis verkregen hebt, is strafbaar volgens de wet. Wij danken je bij voorbaat om professioneel gedrag aan te nemen.

De Europa Ziekenhuizen beslissen alleen over het doel en middelen van de verwerkingen van de persoonsgegevens, waaronder maar niet uitsluitend het type persoonsgegevens die voor dit doel worden verwerkt, de informaticasystemen die hierbij worden aangewend en de derden die hierbij betrokken worden. Dit houdt in dat het ziekenhuis verschillende informaticasystemen ter beschikking zal stellen alsook de richtlijnen met betrekking tot het gebruik van deze systemen.

Als stagiair zal je tijdens je stage kennis krijgen van persoonsgegevens van de patiënten waarbij je je als stagiair erkent om:

  • Alle persoonsgegevens op strikt vertrouwelijke wijze te behandelen;
  • Enkel de persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn om de taken uit te voeren;
  • Een datalek onmiddellijk te melden aan de stagemeester;
  • De regels met betrekking tot de informatica systeem na te leven.

Met deze uitleg hopen wij dat voor jou alles wat duidelijk is bij aanvang van je stage. Aarzel niet als je nog vragen hebt om iemand aan te spreken, we helpen je graag!

Bron: Medische Departement - Laatste update: 11/05/2021