• A+
  • A
  • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Slaapgeneeskunde

Content
 
Trouver un médecin

Een arts vinden

 
Prendre rendez-vous

een afspraak maken

 
Contactez-nous

ligging

Het dragen van een mondmasker binnen de Europa Ziekenhuizen

Het dragen van een mondmasker binnen de Europa Ziekenhuizen

Draag bij luchtweg-/ORL-symptomen (hoest, keelpijn, loopneus) of koorts een masker in het ziekenhuis.

Dr Ihsan ROUGUI, Médecine du Sommeil

Dr Ihsan ROUGUI, Slaapgeneeskunde

De Europa Ziekenhuizen verwelkomen Dr Ihsan Rougui, die zich onlangs heeft aangesloten bij de dienst Slaapgeneeskunde van de Europa Ziekenhuizen.

22/10 - The Europe Hospitals Pink Walk

22/10 - The Europe Hospitals Pink Walk

De Europa Ziekenhuizen organiseren een roze mars (3 km), "The Europe Hospitals Pink Walk", in het Terkamerenbos op zondag 22 oktober 2023 van 9.30 u tot 12 u.

publications

Wetenschappelijke publicaties

Managing postoperative biochemical relapse in prostate cancer, from the perspective of the Francophone Group of Urological Radiotherapy (GFRU) - mede geschreven door Dr Carl Salembier, diensthoofd Rad ...

Laboratoire - nouveau test disponible : cortisol salivaire

Laboratorium - nieuwe test beschikbaar: cortisol in speeksel

Het laboratorium van ons ziekenhuis voert nu de analyse van cortisol in speeksel uit.

Spectacle "Je ne suis pas sorcier" de et avec Pie Tshibanda

Voorstelling "Je ne suis pas sorcier" van en met Pie Tshibanda

7/10/2023 - van 14 u tot 16 u - op de site St-Elisabeth van de Europa Ziekenhuizen

Thierry Périer

Kunst en cultuur in het ziekenhuis: tentoonstelling Thierry Périer

Het project om Belgische artiesten te verwelkomen in de inkomhall van de site St-Elisabeth wordt verder gezet!

presse

Er wordt over gesproken in de pers

RTBF - Maternité : Les visites restent limitées - Interview Alice Bocher, assistente gynaecologie en Lucie Verstraeten, vroedvrouw

pré-éclampsie

Nieuw in ons ziekenhuislaboratorium: risicoschatting pre-eclampsie

Ons laboratorium biedt nu testen aan om het risico op pre-eclampsie bij zwangere vrouwen in te schatten.

Nieuwe arts: Dr Natalia Gonzalez, Neurologie

Nieuwe arts: Dr Natalia Gonzalez, Neurologie

De Europa Ziekenhuizen verwelkomen Dokter Natalia Gonzalez die zopas de dienst Neurologie van de site St-Elisabeth is komen versterken.

Over de dienst slaapgeneeskunde

Snurken, slapeloosheid, vermoeidheid, concentratieproblemen, geheugenverlies, hoofdpijn, prikkelbaarheid, depressie, gewichtstoename, onvermogen om af te slanken, echtelijke conflicten, impotentie,… We brengen ongeveer een derde van ons leven slapend door – of met het ondernemen van pogingen daartoe. Slapen helpt ons om een normaal aandachtsniveau te bereiken, zodat we de nieuwe dag weer aankunnen. Sommigen onder ons en de mensen uit hun omgeving lijden intens onder slaapstoornissen. Dankzij de recente technische vooruitgang kunnen we nu niet alleen een hele reeks slaapstoornissen herkennen, maar ook bepaalde ‘dagziekten’ tijdens de nacht observeren. Zo lijkt het steeds duidelijker te worden dat cardiovasculaire aandoeningen (arteriële hypertensie, borstangina, hartdecompensatie), luchtwegaandoeningen (chronische bronchitis, astma), neurologische stoornissen (epilepsie, rustelozebenensyndroom, myoclonieën, ziekte van Parkinson) en psychiatrische problemen ‘s nachts, tijdens deze onbewuste fase in ons leven, tot uiting komen.

WELKE SLAAPSTOORNISSEN?

  • Insomnieën: van voorbijgaande of chronische aard, al dan niet in combinatie met een andere aandoening, …
  • Hypersomnieën: het slaapapneusyndroom, snurken, narcolepsie, slaapdronkenheid, …
  • Parasomnieën: nachtmerries, slaap-paniekstoornis, slaapwandelen, rusteloze benen en onwillekeurige spierschokken van de benen, …
  • Stoornissen in de slaap-waakcyclus: jetlag, nachtwerk of werken met wisselende shifts, DSPS (delayed sleep phase syndrome), …

KLACHTEN DIE OPTREDEN BIJ INSOMNIEPATIËNTEN....

Problemen om in te slapen, de indruk hebben slechts kort te hebben geslapen,’s nachts of te vroeg ‘s ochtends wakker worden. De patiënt voelt zich onvoldoende uitgerust en blijft gedurende de hele dag de gevolgen van zijn slechte nachtrust voelen.

Insomnie kan op elke leeftijd optreden, maar het vaakst gebeurt dit tussen 20 en 40 jaar. Zij kan het gevolg zijn van een bepaalde emotie of van gebeurtenissen van voorbijgaande aard.
Achter deze insomnie kunnen ook specifiekere problemen schuilgaan zoals een depressie, neurologische stoornissen of luchtwegaandoeningen (slaapapneusyndroom), chronische pijn (reuma) of hartziekten (borstangina). Uw arts dient uiteraard te weten wat de reden van de slapeloosheid is zodat hij u een specifieke behandeling voor deze aandoening kan geven. Alle gevallen van slapeloosheid kunnen namelijk niet op dezelfde manier worden aangepakt.

Slaapmiddelen zijn niet altijd noodzakelijk en moeten oordeelkundig worden gebruikt.

Snurken is voornamelijk een probleem voor de omgeving, wees op uw hoede voor SAS.

Maar het gevaar kan ook van een heel andere aard zijn.

Sinds ongeveer 30 jaar stellen artsen bij snurkers ademhalingsstilstanden (apneu) vast, gaande van 10 seconden tot meer dan een minuut, die zich zeer vaak herhalen (verscheidene keren per nacht). Deze ziekte is inmiddels welbekend en kreeg de naam slaapapneusyndroom (SAS). Dit syndroom zou moeten worden gediagnosticeerd vóór de symptomen te ernstig worden. Stelt u zich even voor welke invloed deze ademhalingsstilstanden op de zuurstoftoevoer naar het hart of de hersenen hebben! 40% van de SAS-patiënten overlijdt binnen de 10 jaar indien de ziekte niet wordt verzorgd.
De beschikbare behandelingen reduceren de mortaliteit daarentegen tot NUL.

Hypersomnie

Naar schatting 95% van de slaapstoornissen wordt genegeerd, verkeerd gediagnosticeerd en/of verkeerd behandeld.
De arbeidswereld houdt onvoldoende rekening met de repercussies van slaaptekort. Er begint ook erkenning te komen voor de weerslag van slaapstoornissen of een slechte slaaphygiëne op de schoolresultaten van kinderen en adolescenten.

MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING

Het team Slaapgeneeskunde werkt nauw samen met de diensten: 

  • Neus-keel-oren
  • Stomatologie
  • Tandheelkunde (orthodontie)

Pers

18/03/2022 - RTL Info - L'invité du jour : Albert Lachman à propos du sommeil - Interview Dr Albert Lachman, Slaapgeneeskunde

05/01/2022 - RTL Info - Les troubles du sommeil - Interview Dr Albert Lachman, Slaapgeneeskunde

Bron: Medisch diensthoofd Slaapgeneeskunde - Laatste update: 02/02/2021