• A+
  • A
  • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Missie Ethisch Comité

Voor de personeelsleden

Wanneer u bij uw dagelijkse praktijkvoering een ethische bedenking heeft, kunt u uw vraag aan het comité voorleggen. Het comité zal u trachten te helpen door uw probleem op de volgende vergadering te onderzoeken en u zijn advies mee te delen. Een persoonlijke ontmoeting met het comité is eveneens mogelijk indien u dat wenselijk acht. Uw verzoek wordt uiteraard beschermd door het beroepsgeheim en de volledige procedure verloopt volstrekt vertrouwelijk.
In dringende gevallen kan uw aanvraag, in de mate van het mogelijke, sneller worden behandeld.

Ten opzichte van klinische studies

Elke klinische studie of trial die in het ziekenhuis wordt overwogen, moet vooraf aan het ethisch comité worden voorgelegd en erdoor worden goedgekeurd. Dit advies is wettelijk verplicht en bindend. Het antwoord van het ethisch comité wordt binnen de 28 dagen na ontvangst van het volledige dossier gegeven. Om aan de criteria van de Belgische wetgeving ter zake te voldoen, geven wij u hieronder de verschillende na te leven modaliteiten, in het bijzonder de lijst van de over te maken documenten.

Ten opzichte van het ziekenhuisbeheer

Het Ethisch Comité heeft ook als opdracht na te denken over de grote ethische thema's in de organisatie en de werking van de klinische diensten (beroepsgeheim, informatie aan patiënten en hun familie, euthanasie, fixatie…). U mag het comité ook in deze domeinen raadplegen.