• A+
 • A
 • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Spoedgevallen

Content
 
Trouver un médecin

Een arts vinden

 
Contactez-nous

Plaats / contactgegevens

OVER DE SPOEDGEVALLENDIENST

Spoedgeneeskunde verenigt medische en chirurgische middelen om elke noodsituatie aan te pakken. Het is een transversale specialiteit die wordt beheerd door een team van specialisten in geneeskunde/spoedgeneeskunde. Artsen in opleiding maken ook deel uit van het medisch team. Haar missie is om elke persoon die zich aanbiedt in een situatie of met een gevoel van somatische of psychische nood te onthalen en een check-up en/of behandeling te starten.

De spoedafdeling verwelkomt u 24/7. Er zijn geen voorafgaande formaliteiten vereist. De praktische regelingen worden getroffen op de spoeddienst.

DE VERSCHILLENDE STAPPEN VAN UW OPNAME OP DE SPOEDGEVALLENDIENST

ONTHAAL VAN DE SPOEDGEVALLEN

Het onthaalpersoneel van de spoedgevallendienst zal de nodige gegevens voor uw registratie verzamelen. De receptie van spoedgevallen is het eerste aanspreekpunt voor patiënten en hun familie.
Een personeelslid van het onthaal  zal u de volgende documenten en informatie vragen :

 • Wat is de reden voor uw consultatie?
 • Identiteitsbewijs, gsm-nummer
 • Naam en adres van uw huisarts

PATIËNTENOPVANG DOOR HET VERPLEGEND PERSONEEL

De verpleegkundigen verdelen de verschillende sectoren van de dienst onder elkaar: patiëntentriage, de zorg voor de reanimatiebox, de box voor liggende patiënten, de box voor kleine traumatologie, de sector van de ambulante patiënten, de kindergeneeskunde, de MUG-vertrekken, enz.

 • Zij zorgen voor de identiteitscontrole van de patiënt door de installatie van de identificatiearmband die bij de inschrijving wordt aangemaakt.
 • Zij zijn verantwoordelijk voor het onthaal en de eerstelijns triage van alle patiënten die naar de spoedgevallendienst komen door een korte anamnese uit te voeren (reden van raadpleging, huidige medicatie, eventuele allergie...) en door de parameters op te nemen (bloeddruk, hart- en ademhalingsfrequentie, zuurstofsaturatie, temperatuur...). 
 • Op basis van de verschillende verzamelde gegevens, installeren zij de patiënt in de juiste ruimte van de afdeling.
 • Zij volgen de patiënt tijdens zijn verblijf op de afdeling
 • Zij leveren zorg en behandeling

De geavanceerde opleiding van de verpleegkundigen van de afdeling (Spoed en Intensieve Zorg en Brevet voor Rampengeneeskunde) bevordert een optimale kwaliteit van de zorg, zowel in als buiten het ziekenhuis.
Deze hoogwaardige behandelingen, zowel diagnostisch als therapeutisch, zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de medische en verpleegkundige teams.

WAAROM WORDEN SOMMIGE PATIËNTEN DIE LATER DAN MIJ AANGEKOMEN ZIJN EERDER BEHANDELD?

Een prioriteitsvolgorde wordt toegewezen aan elke patiënt bij aankomst. Dit wordt bepaald door de onthaal- en oriëntatieverpleegkundige op basis van verschillende factoren die tijdens een korte anamnese en metingen worden verzameld. 

Zodra u aankomt, na uw administratieve inschrijving, wordt u verwelkomd door de onthaal- en oriëntatieverpleegkundige. Nadat hij/zij u een prioritair verzorgingsniveau heeft toegekend, kan hij/zij ook een behandeling starten (pijnstiller, ontsmetting, verband). Hij of zij kan u ook in de juiste sector van de spoedafdeling plaatsen.

U wordt dan onderzocht door een arts. Hoe lang het duurt voordat u medische hulp krijgt, hangt af van de ernst van uw pathologie en het aantal patiënten op de afdeling dat moet worden behandeld. 
 

NA DE ZORG VAN HET VERPLEEGKUNDIG TEAM WORDT U OPGEVANGEN DOOR HET MEDISCH TEAM

De Europa Ziekenhuizen zijn een medisch opleidingscentrum. Daarom kunt u in de eerste lijn door een stagiair-arts worden onderzocht. Alle patiënten worden daarna door een senior arts onderzocht.

Na uw eerste verzorging door de verpleging zal een spoedarts u komen ondervragen, u onderzoeken en beslissen welke eventuele aanvullende controles moeten worden uitgevoerd tijdens uw verblijf op de spoedafdeling (bloedonderzoek, radiologische beoordeling...). Hij kan altijd, als hij dat nodig acht, overleg plegen met de andere specialisten van de instelling. 

De spoedarts zorgt voor de diagnostische beoordeling en de medische behandeling.

AANVULLENDE ONDERZOEKEN

Een aantal onderzoeken heeft plaats op de spoeddienst (bloed- en urine onderzoek ... ). Voor andere onderzoeken moet u naar een medisch-technische dienst (CT-scan, echografie, röntgenfoto's, endoscopie, EEG, NMR, ...) of een gespecialiseerde raadpleging gaan: oogheelkunde, gynaecologie, dermatologie, NKO, ...

Aangezien deze aanvullende onderzoeken van essentieel belang zijn om een diagnose te stellen en een geschikte behandeling vast te stellen, is het absoluut noodzakelijk dat u op de resultaten van deze onderzoeken wacht.

HOE LANG MOET IK OP DE SPOED BLIJVEN?

De duur van uw verblijf op de spoed zal afhangen van verschillende factoren: de tijd die nodig is om de resultaten van de verschillende aanvullende onderzoeken te ontvangen, de noodzaak van een eventuele opvolging van de evolutie van uw symptomen, het wachten op de beschikbaarheid van een opnamekamer (indien uw pathologie een ziekenhuisopname vereist)...

 

WAT ER GEBEURT NA UW RAADPLEGING OP DE SPOED

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN NA EEN BEZOEK AAN DE SPOED?

In de meeste gevallen verlaat u na de check-up op de spoeddienst door de spoedarts, eventueel in overleg met een andere specialist, het ziekenhuis.

In dat geval verlaat u de dienst met een behandeling en advies voor een eventuele of geplande opvolging bij uw arts of een specialist in het ziekenhuis.
 

ij ongunstige ontwikkeling van uw pathologie is het belangrijk om altijd terug te gaan naar een arts, hetzij naar de spoedgevallendienst, hetzij naar een andere arts (huisarts of specialist).

Na uw bezoek aan de spoed wordt altijd een medisch verslag naar uw behandelende arts gestuurd.

In sommige gevallen wordt u doorverwezen naar een andere specialist voor een verdere check-up of voor aanvullende en meer specifieke onderzoeken.

In andere gevallen wordt u na de beoordeling op de spoedgevallendienst in het ziekenhuis opgenomen.

FORMALITEITEN WANNEER U DE SPOEDDIENST VERLAAT

Wanneer u de spoedafdeling verlaat, zal u van de spoedarts een aantal documenten krijgen:

 • Een medisch voorschrift indien nodig
 • Indien van toepassing: diverse administratieve documenten ( het attest voor de school, arbeidsongeschiktheid en/of sport, verzekeringsdocument...)

Voor elke patiënt wordt een medisch rapport naar de behandelende arts gestuurd. Huisartsen hebben via het gezondheidsplatform ook toegang tot de medische dossiers van hun patiënten.

VARIA

WAARDEVOLLE VOORWERPEN

Als u waardevolle voorwerpen of een grote geldsom bij hebt, meld dit dan aan de verpleegkundige. We kunnen u een procedure aanbieden om uw waardevolle voorwerpen in veiligheid te brengen. Vergeet bij het verlaten van de spoeddienst niet om uw waardevolle voorwerpen terug te vragen.

 Buiten deze procedure kan de spoeddienst niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies of diefstal van waardevolle voorwerpen.

FACTURERING

De erelonen voor uw raadpleging en aanvullende onderzoeken worden binnen een maand na uw bezoek naar uw thuisadres gestuurd.

Bij een ongeval op school of een arbeidsongeval wordt de factuur ook naar uw thuisadres gestuurd. U dient vervolgens contact op te nemen met de verzekeraar.

 

Wetenschappelijke publicaties

10/01/2023Role of Eosinopenia as a Prognostic Factor in COVID‑19 Patients from Emergency Department During the Second Wave - een studie uitgevoerd in samenwerking met verschillende artsen van het netwerk H.uni door Dr Paule Denoël, departementshoofd van de Spoedgevallendienst

PERS

17/08/2022 - RTBF - Justin Bieber ou Abba pourraient vous sauver la vie: ces chansons qui aident à garder le rythme lors d’un massage cardiaque - Interview Dr Alessandro Manara, Spoedgevallendienst

11/08/2022 - Bruzz - Verhitte gemoederen en letterlijke zonneslagen: hoe warmte ook geweld in de hand werkt - Interview Dr Paule Denoël, Spoedgevallendienst

10/08/2022 - Bruzz - Hitte en agressie - Interview Dr Paule Denoël, Spoedgevallendienst

09/08/2022 - RTL-TVI - Connaissez-vous la nouvelle obligation à respecter en cas de passage d'un véhicule prioritaire ? - Interview Dimitri De Petter, chauffeur MUG, Spoedgevallendienst

18/07/2022 - LN24 - Boire de l'eau glacée, une fausse bonne idée ? - Interview Dr Paule Denoël, Spoedgevallendienst (5:00 - 5:41)

22/02/2022 - LN24 - Trottinettes électriques: faut-il rendre le casque obligatoire ? - Interview Dr Alessandro Manara, Spoedgevallendienst

 

17/04/2023