• A+
 • A
 • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Juridische dienst

beleid inzake privacy voor de patiënten

Klik hier om meer te weten over ons beleid inzake privacy en de bescherming van persoonsgegevens voor de patiënten.

Over de patiëntenRECHTEN

In onze Ziekenhuizen, net zoals in andere ziekenhuizen, moet de patiënt zich aan veel regels houden. Maar hij heeft ook rechten, waarvan hieronder een samenvatting volgt:

 1. Het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening
  Elke patiënt krijgt de best mogelijke dienstverlening, naargelang de medische kennis en beschikbare technologie. Elke patiënt wordt ontvangen en behandeld met respect voor zijn persoon.
   
 2. Het recht om uw zorgverlener te kiezen
  De patiënt kiest zelf de persoon die voor hem zorgt en hij kan zich te allen tijde wenden tot een andere specialist. In sommige gevallen kan deze keuze beperkt zijn, afhankelijk van de wet of de omstandigheden (bijvoorbeeld als er slechts één specialist in het ziekenhuis aanwezig is). De specialist heeft ook het recht om een patiënt om persoonlijke of professionele redenen te weigeren, behalve in noodgevallen.
   
 3. Het recht op informatie over de gezondheidstoestand
  De specialist geeft de patiënt alle informatie die hij nodig heeft om zich een beeld te vormen van zijn gezondheidstoestand (zelfs als de informatie negatief is) en informeert hem ook over de waarschijnlijke evolutie van zijn toestand. De patiënt heeft ook het recht om vooraf op de hoogte te worden gesteld van de kosten en vergoedingen die voortvloeien uit de zorgverlening. Hoe wordt de patiënt geïnformeerd? De informatie wordt mondeling gecommuniceerd door de specialist, in duidelijke en aan de patiënt aangepaste taal. Met andere woorden, de specialist houdt rekening met de leeftijd, de opleiding en het begripsvermogen van de patiënt. De specialist respecteert de beslissing van de patiënt als de patiënt niet op de hoogte wil worden gesteld van zijn toestand. Dit verzoek kan echter worden genegeerd als de gezondheid van de patiënt of van derden ernstig gevaar loopt (bijvoorbeeld in geval van een besmettelijke ziekte).
   
 4. Het recht op toestemming
  Zonder de toestemming van de patiënt kan geen enkele behandeling worden gestart of stopgezet.
   
 5. Het recht op een patiëntendossier
  De specialist houdt voor elke patiënt een zorgvuldig gedocumenteerd dossier bij en bewaart dit op een veilige plaats. Dit dossier bevat persoonlijke en medische gegevens. De patiënt heeft de mogelijkheid om het te raadplegen.
   
 6. Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  De zorgverlener is gebonden aan het beroepsgeheim. De informatie over de gezondheid van de patiënt mag daarom niet aan derden worden verstrekt, tenzij de patiënt een vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger heeft aangewezen.
   
 7. Recht op bemiddeling bij klachten
  Iedereen die van mening is dat een van de rechten van de patiënt is geschonden, kan een klacht indienen bij de bevoegde bemiddelingsdienst van onze Ziekenhuizen.

Verzekering artsen

Al onze artsen zijn verzekerd bij de verzekeringsmaatschappij Amlin. 

Wet inzake de melders van inbreuken

Klik hier voor meer informatie.

Source
Juridische dienst
Dernière modification