• A+
  • A
  • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Psychologie

Content
 
Trouver un médecin

een psycholoog vinden

 
Prendre rendez-vous

een afspraak maken

Over psychologie

Lichaam en geest zijn nauw met elkaar verbonden. 
Wanneer het lichaam lijdt, lijdt de hele persoon, inclusief de psyche. Vandaar het belang van psychologen in ziekenhuizen.

Wanneer een patiënt in het ziekenhuis is opgenomen, ontmoet de psycholoog de patiënt in zijn of haar subjectieve ervaring en biedt deze een neutraal luisterend oor en ondersteuning. De hulp die de psycholoog kan bieden is vooral een hulp voor de patiënt zoals hij of zij die zelf ervaart, ongeacht zijn of haar objectieve medische situatie. Wanneer de psycholoog wordt verwacht of zelfs gevraagd, luistert en bouwt hij samen met de patiënt een uitwerking van zijn somatisch lijden op die in zijn levensgeschiedenis kan worden geïntegreerd. De psycholoog zou de katalysator zijn voor deze opbouw (Gori, Del Volgo, 1991).

Indien nodig, of indien de patiënt dit wenst, kan de psycholoog zich ook ter beschikking stellen van zijn familie.

Een andere dimensie van het werk van de psycholoog is minder bekend: het werk binnen de zorgteams. De psycholoog ondersteunt het team door rekening te houden met de meer subjectieve aspecten van de patiënt. De teams worden vaak verscheurd tussen de eisen van objectiviteit en rationaliteit, aan de ene kant en de stem van de patiënt die de gebeurtenissen op een unieke manier ervaart, aan de andere kant. Het doel is de patiënt passende zorg te bieden, rekening houdend met zijn of haar unieke situatie. Het werk wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de artsen en de zorgteams en hun observaties en interacties met de patiënt verrijken het inzicht in de persoon. Deze zorg is bijgevolg zo globaal mogelijk. Ze is uiteraard onderworpen aan het gedeelde beroepsgeheim.

De interventie van de psycholoog is op verschillende manieren mogelijk: op verzoek van de patiënt zelf of op verzoek van het zorgteam, maar de patiënt wordt steeds verwittigd en moet zijn/haar toestemming geven. Op sommige diensten kan de psycholoog zich spontaan bij de patiënt aanbieden en een 'voorstel' van diensten doen, waarbij de patiënt vrij is om dit te aanvaarden of niet.

Na een opname in het ziekenhuis moet de patiënt eventueel terugkeren voor ambulante zorg (revalidatie, dialyse, ...). De patiënt heeft dan de mogelijkheid om op consultatie te gaan bij een psycholoog. 
De werkomgeving is dus vergelijkbaar met een traditioneel onderhoud waarbij de patiënt zelf vragende partij is of wordt doorverwezen door een arts. De familie kan ook worden opgevangen als de patiënt dat wenst.
De rol van de psycholoog is te luisteren, de vraag van de patiënt en zijn psychisch lijden op te nemen. Het ingewikkelde karakter van somatisch en psychisch lijden maakt het mogelijk om de situatie anders te bekijken en de patiënt te helpen zich beter te voelen door gebruik te maken van de middelen die nodig zijn om de ziekte of moeilijke persoonlijke situaties te aanvaarden en zich aan te passen. Indien nodig wordt al het werk op elkaar afgestemd met het zorgteam, met toestemming van de patiënt.   

Wanneer de patiënt wordt opgenomen op de afdeling psychiatrie, wordt de patiënt gezien door een psycholoog en bestaat het werk uit luisteren, ondersteunen en assisteren bij de psychologische ontwikkeling in verhouding tot de problemen van de patiënt. Afhankelijk van de pathologie en/of de problematiek kunnen ook bepaalde werktechnieken worden voorgesteld, zoals cognitieve herstructurering, progressieve desensibilisering, systemische zorg (eventueel voor koppels en/of families), enz. De patiënt krijgt ook aangepaste groepszorg aangeboden met technieken van mindfulness, zelfvertrouwen, sofrologie, enz. Na het verblijf in het ziekenhuis kan de patiënt nog steeds ambulant worden opgevolgd tijdens de consultatie.

In sommige gevallen kan een psychologisch groepswerk georganiseerd worden in de vorm van praatgroepen voor patiënten met vergelijkbare problemen.