• A+
  • A
  • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Facturatie raadpleging

Hoe verloopt de betaling van mijn raadpleging?

In de meeste gevallen betaalt u het bedrag van uw raadpleging bij de inschrijving, voordat u naar de raadpleging gaat. De betaling gebeurt uitsluitend per bankkaart.

In sommige specifieke gevallen hoeft u niet aan het loket van de inschrijvingen te betalen, maar krijgt u 4 tot 8 weken na uw raadpleging een factuur thuis toegestuurd.

Kan ik van de derdebetalersregeling genieten?

De RIZIV-wetgeving laat toe om sinds 1 januari 2022 het systeem “derde betaler” te gebruiken voor honoraria van consultatie; u bent ons enkel uw aandeel verschuldigd.

Wat betekent "persoonlijk aandeel" op mijn factuur?

De rubriek "Ten laste van de patiënt" omvat de wettelijk voorziene persoonlijke bijdragen, bedragen voor niet-terugbetaalbare producten (rubriek apotheek), bedragen voor prestaties waarvoor het ziekenfonds niet tussenbeide komt (rubriek honoraria) en "Andere bedragen" (rubriek "Diverse kosten" en "Andere leveringen"), en bedragen die volledig ten laste zijn van de patiënt, waarop btw verschuldigd is (bedragen zonder btw).

Wie betaalt bij verzorging voor een arbeidsongeval?

Tenzij de arbeidsongevallenverzekering meteen de terugbetaling aanvaardt, moet u deze factuur vereffenen en ze voor terugbetaling naar het betrokken organisme opsturen.

Wij vestigen er uw aandacht op dat u onze schuldenaar blijft tot de factuur vereffend is.

Naar welk adres wordt mijn factuur verstuurd?

Het adres op de factuur is het adres dat bij de opname werd opgegeven, door inlezing van uw identiteitskaart, via de informatie uit het rijksregister of mondeling meegedeeld. Elke wijziging ervan moet aan de facturatiedienst van de Europa Ziekenhuizen vzw worden doorgegeven. Zie het punt "Bijkomende informatie" hieronder om contact op te nemen met deze dienst.

Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

Behoudens bijzondere afspraak zijn de facturen contant betaalbaar, op het vermelde rekeningnummer en aan de hand van de bijgevoegde overschrijvingsformulieren, binnen de 2 weken na verzending.

Overeenkomstig het artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek geeft de niet-betaling op de voorziene datum het recht en zonder voorafgaande verwittiging een verwijlinterest te heffen aan het wettelijk tarief; bovendien zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met 15%, met een minimum van 19€ als forfaitaire schadevergoeding.

Forfaitaire honoraria

Volgens de wettelijke bepalingen zijn wij verplicht forfaitaire bedragen voor laboratorium en radiologie aan te rekenen.

Hoe kan ik bezwaar aantekenen tegen de factuur en haar inhoud?

U dient uw bezwaar te richten tot de facturatiedienst van de Europa Ziekenhuizen vzw: Europa Ziekenhuizen vzw, facturatiedienst, de Frélaan, 206, 1180 Ukkel.

Enkel schriftelijke bezwaren, vergezeld van de stavende of betwiste stukken, worden in overweging genomen.

Bijkomende informatie

Indien u bijkomende informatie over uw facturen wenst, kunt u zich steeds richten tot de dienst Patiëntenadministratie, bij voorkeur:

  • per mail: patientenadministratie@euzh.be 
  • per telefoon op 02-614 26 60
  • of ter plaatse:
    • voor de site St-Elisabeth, op maandag en vrijdag van 8u tot 12u en op dinsdag, woensdag en donderdag van 8u tot 12u en van 13u tot 17u.
    • voor de site St-Michiel, op dinsdag van 8u tot 12u en op donderdag van 13u tot 16u.

18/10/2023