• A+
 • A
 • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Huishoudelijk reglement stage diëtetiek

1. Stageovereenkomst

Alle stages worden uitgevoerd in het kader van een stageovereenkomst die ten minste 14 dagen voor aanvang van de stage moet worden ondertekend door de school, de student en de directie van het Departement Zorg en Kwaliteit van de Europa Ziekenhuizen.

2. Identificatie van de werknemers

Alle medewerkers van de Europa Ziekenhuizen moeten om voor de hand liggende veiligheidsredenen geïdentificeerd kunnen worden. Het dagelijks dragen van de badge is daarom verplicht. Als u geen badge heeft, wordt u teruggestuurd naar uw school.

3. Uurrooster en stiptheid

Wij vragen je om de uurrooster die bij aanvang van de stage is overeengekomen met de dienst te respecteren en op tijd te zijn. Elke vertraging moet zo snel mogelijk aan uw dienst worden gemeld.

Een afwezigheidsduur minder dan een uur wordt diezelfde dag ingehaald, maar moet een uitzondering blijven!

Een afwezigheidsduur van meer dan 1uur tot 1 dag wordt ingehaald door een volledige dag extra te presteren tijdens de stage in samenspraak met de stageplaats.

Een afwezigheid van meer dan 2 dagen wordt ingehaald op een periode in samenspraak met de school.

De uren van de Dienst Diëtetiek zijn variabel, dus u zult flexibele uren moeten werken om de verschillende taken die deel uitmaken van de Dienst Diëtetiek uit te voeren.

4. Onvoorziene afwezigheid en ziekte

Verwittig zo snel mogelijk uw stagedienst en school. In geval van een afwezigheid van meer dan een dag, verwittig u ook de stagedienst van over de duur van uw afwezigheid. Een afwezigheid van meer dan 2 dagen wordt ingehaald op een periode in samenspraak met de school.

5. Kleedkamers en vestimentaire afspraken

De kleedkamers zijn toegankelijk met uw identificatiebadge. Zorg ervoor dat u een groot persoonlijk hangslot meeneemt en laat geen waardevolle spullen in uw kastje, wij wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van diefstal. Aan het einde van uw stage kunt u uw kastje legen en vrijmaken. Elk jaar maken we alle kastjes schoon tijdens de kerst- en zomervakantie

Een uniform wordt door de stageplaats verstrekt. Zorg ervoor dat je elke morgen een schone krijgt. Het dragen van degelijk en beschermend schoeisel is verplicht: een schoen die gesloten is, bescherming biedt aan de tenen, voorzien van een hielsteun en met een slipvaste zool.

Het is ook noodzakelijk om aandacht te besteden aan uw persoonlijke hygiëne, netjes en gebonden haar, enz

6. Hygiëne

Een correcte handhygiëne dient gekend te zijn en toegepast te worden. Respecteer daarom de volgende 5 vereisten:

 1. Geen sierraden op handen en polsen zoals ringen, ringen, trouwringen, horloges en armbanden 
 2. Geen nagellak, zelfs kleurloos (behalve voor nagellakken die om medische redenen worden gedragen) 
 3. Geen kunstnagels 
 4. Korte, schone nagels 
 5. Korte mouwen 

Wij herinneren u eraan dat handen wassen essentieel is:

 • Voor en na gebruik van het toilet
 • Voor en na de maaltijden 
 • Aan het begin en einde van de dienst
 • Wanneer de handen macroscopisch vervuild of kleverig zijn

Het gebruik van een hydro-alcoholische oplossing (20’’ à 30’’) is vereist:

 • Voor/na contact met de patiënt, 
 • Voor en proper/invasieve handeling,
 • Na contact met de omgeving van de patiënt, 
 • Na een risico van contact met biologische vloeistoffen

Als een patiënt geïsoleerd is en er een risico op besmetting is, vindt u een kaartje op de kamerdeur waarop staat dat het noodzakelijk is om contact op te nemen met het verplegingsteam voordat u binnengaat. Informeer naar de aard van de infectie en de hygiënische en beschermende maatregelen die moeten worden genomen voordat u met deze patiënt in contact komt.

Eerstejaarsstudenten mogen deze kamer niet betreden.

Heeft u een vraag of situatie die voor problemen zorgt, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze verpleegkundig ziekenhuishygiënist:
t.verschoore@euze.be en o.lang@euzh.be

7. Internet, gsm, smartphone,…

Gelieve uw mobiele telefoon enkel te gebruiken wanneer u noodzakelijk beschikbaar moet blijven en tijdens uw pauzes. Het is ten strengste verboden om foto's te maken van patiënten of zorgsituaties.

8. Anti-rookbeleid

Het is ten strengste verboden in het ziekenhuis te roken. Als u wenst te roken, ga dan naar de voorbehouden ruimte op niveau -1 en enkel tijdens uw pauzes.

9. Parking

 • De parking van het ziekenhuis is betalend,
 • Parkeren in de straten rondom het ziekenhuis is betalend

10. Werkongeval of prikongeval

Gelieve u zo snel mogelijk naar de spoed te begeven, vul de nodige documenten in en informeer de verantwoordelijke van de Dienst Diëtetiek per e-mail : s.olaveaguinaga@europehospitals.be.
Vervolgens moet u contact opnemen met uw school om de nodige documenten te verkrijgen zodat de medisch adviseur van uw school het dossier kan voortzetten.

11. Deontologische code

Je bent, zoals elk personeelslid, gebonden aan het beroepsgeheim (Art. 418 van het Wetboek van Strafrecht). Je dagelijkse geschreven of geprinte briefing van patiënten mag het ziekenhuis niet verlaten en dient achter gelaten te worden in de daarvoor bestemde dozen op de dienst.

Volgend op de aanvraag van je badge, zal je ook een persoonlijke login krijgen die je leesrecht geeft in het elektronisch patiëntendossier, “omnipro”. Je studiejaar bepaald je toegangen. Je mag enkel de dossiers raadplegen van de patiënten die je toevertrouwd zijn, en in geen geval mag er enig document afgedrukt, gefotokopieerd of gefotografeerd worden! Elk misbruik van informatie die je in het ziekenhuis verkrijgt hebt is strafbaar volgens de wet. Wij danken je bij voorbaat om een professioneel gedrag aan te nemen.

Wanneer een geneesheer je een medisch order geeft, dien je hem duidelijk te maken dat jij die verantwoordelijkheid als student niet mag dragen en stuur je hem door naar de verpleegkundige die je begeleidt.

12. Verwachtingen

We wensen dat deze stage voor jou een kans is om je vaardigheden te ontwikkelen in een boeiende, motiverende, professionele en creatieve werkomgeving. Aarzel niet om vragen te stellen en gebruik te maken van alle leermogelijkheden. Wij hopen dat deze stage ten volle zal bijdragen tot uw professionele ontwikkeling! Nodig onze teams uit om u dagelijks feedback te geven over uw prestaties.

Als je stage niet verloopt zoals gepland, als je je ongemakkelijk voelt, wacht dan niet te lang voordat je contact opneemt met de verantwoordelijke van de dienst Diëtkunde s.olaveaguinaga@europehospitals.be!

Uw mening helpt ons onze stagebegeleiding te verbeteren. Aan het einde van de stage vragen wij u om onze online tevredenheidsenquête in te vullen, in ruil waarvoor u uw eindevaluatie ontvangt. 

 

 

Bron: Dienst  Diëtetiek - Laatste update: 10/08/2022