• A+
  • A
  • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00
Logo service
logo medicare

Gezondheidsbilans (Medicare)

Content
 
Trouver un médecin

Een arts vinden

 
Prendre rendez-vous

een afspraak maken

 
Contactez-nous

Plaats

INTEGRATIEVE GENEESKUNDE – AANPAK VAN OVERGEWICHT

Onze gezondheid is ons meest waardevolle bezit!

Onze westerse leefwijze met onze eetgewoonten, te weinig lichaamsbeweging, het levensritme dat we ons lichaam opleggen, de stress waarmee we dagelijks kampen, de milieuvervuiling… is schadelijk voor onze gezondheid.

Onze gezondheid beschermen en verbeteren vraagt een globale visie en totaalaanpak.

 

 

Over de dienst Medicare (gezondheidsbilan)

Door de verschillende medische opleidingen die Dr Nachtergal gevolgd heeft, kan ze een 'integratieve' medische aanpak aanbieden die verschillende aspecten met hetzelfde doel verweven: de algemene gezondheid van de patiënt verbeteren.

Het klassieke 'gezondheidsbilan' is een zo precies mogelijke evaluatie van de gezondheid van een patiënt. De bedoeling is de eerste tekenen van een ziekte op te sporen om snelle genezing te bereiken. Het bilan helpt daarnaast risicofactoren vaststellen en beperken die de eventuele ontwikkeling van ziekten kunnen bevorderen.

Een rigoureuze analyse van de te plannen specialistische onderzoeken en te bereiken therapeutische doelstellingen, strevend naar een betere levenskwaliteit en langer leven.

Medische coaching om de patiënt te helpen actief betrokken te zijn bij zijn gezondheid, hem te oriënteren en aan te moedigen om geleidelijk betere leef- en eetgewoonten aan te nemen, meer te bewegen, stress en eetstoornissen te beheersen.

Het gezondheidsbilan wordt op een voormiddag gepland. Het omvat een grondig gesprek tussen de patiënt en de arts die het bilan opmaakt. Een gedetailleerde vragenlijst en een systematisch vraaggesprek dienen als leidraad voor dit nauwgezette werk dat gevolgd wordt door een volledig klinisch onderzoek. Daarna worden verschillende medische onderzoeken uitgevoerd:

  • Gedetailleerd bloed- en urineonderzoek
  • Beeldvormingsonderzoeken zoals radiografie van de longen, echografie van de buik of van de prostaat
  • Hartonderzoek met eenvoudig ECG of inspanningsproef

Op basis van de leeftijd, het geslacht en de opgespoorde klinische gegevens worden zo nodig andere onderzoeken voorgesteld: gynaecologisch onderzoek of borstonderzoek, botdensitometrie, klassieke of virtuele colonoscopie, oftalmologisch bilan.

Al deze informatie wordt samengevat in een volledig medisch verslag dat de eigendom is van de betrokken patiënt.

Meer informatie

 

Bron: Ploeg Medicare - Laatste update: 17/02/2020