• A+
 • A
 • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Nefrologie-dialyse

Content
 
Trouver un médecin

Een arts vinden

 
Prendre rendez-vous

een afspraak maken

Over de dienst nefrologie-dialyse

De dienst Nefrologie-dialyse behandelt patiënten met acute en chronische nierproblemen, zowel in de site St-Elisabeth als in de site St-Michiel en in het Bella Vita Medical Center.

De patiënten worden gevolgd op de raadpleging en op de hospitalisatie-eenheid. De dienst Nefrologie-dialyse heeft eveneens een uitgebreide dialyse afdeling, die alle bestaande dialysetechnieken aanbiedt (zowel dialyse in het ziekenhuis als thuis). 
Een bekwaam en gemotiveerd team van nefrologen en gespecialiseerde verpleegkundigen staat klaar om nierpatiënten te helpen. Daarnaast beschikt de dienst Nefrologie-dialyse ook over een team van administratieve en logistieke bedienden, diëtisten en sociaal assistenten om de patiënten op alle vlakken te kunnen bijstaan.

raadpleging

De raadpleging Nefrologie vindt plaats op vier sites:

 • Site St-Elisabeth in Ukkel (Europa Ziekenhuizen)
 • Site St-Michiel in Etterbeek (Europa Ziekenhuizen)
 • Bella Vita Medical Center in Waterloo (Europa Ziekenhuizen): Dr F. Reginster, Dr M.-L. Cambier
 • MCH Wezembeek-Oppem: Dr L. Smets 

In samenwerking met de dienst Urologie is er eveneens een ‘niersteenkliniek’ waar u een specifieke raadpleging kan vastleggen gericht op de preventie van nierstenen. Verantwoordelijke arts: Dr G. Clerbaux. Klik hier om de folder van de niersteenkliniek te downloaden

hospitalisatie 

Op de site St-Elisabeth is er een hospitalisatie-afdeling Nefrologie op de eenheid 35 om patiënten met  nierproblemen op te nemen.
Op de site St-Michiel is er ook een hospitalisatie-afdeling Nefrologie op de eenheid -1A. 

Daarenboven zijn wij steeds beschikbaar om advies te geven in de verschillende ziekenhuissites indien een patiënt een nierprobleem stelt.

wat is nefrologie?

De nieren zijn vitale organen die verschillende functies hebben in ons lichaam: zij verwijderen overtollig water en  afvalstoffen uit het lichaam en zij regelen de concentraties van talrijke minerale zouten (zoals natrium, kalium en calcium) in ons bloed. Daarenboven hebben zij een rol in de bloeddrukcontrole en in de aanmaak van rode bloedcellen.

Bij het ontstaan van een nierziekte zijn de patiënten meestal asymptomatisch. Soms zijn er wel symptomen zoals een hoge bloeddruk, gezwollen voeten, bloed in de urine of andere plasklachten. Deze leiden dan tot een analyse van  bloed en  urine, die een nierziekte aan het licht kan brengen. Bij een ernstige nierziekte kunnen ook symptomen opduiken zoals  vermoeidheid, jeuk of een vermindering van de eetlust.

Bij de opvolging en de behandeling van deze nierziekten is het belangrijk om de juiste oorzaak te vinden van het nierprobleem. Deze diagnose kan soms gesteld worden door onderzoek van bloed en urine, en door beeldvorming van de nieren (echografie, scanneronderzoek). Soms is voor de diagnosestelling is een nierbiopsie nodig, waarbij een klein stukje nierweefsel wordt weggenomen voor  microscopisch onderzoek.

Bij een zeer sterke daling van de nierfunctie, kan een behandeling met medicatie en dieet soms niet volstaan om het bloed zuiver te houden en om het water uit het lichaam te verwijderen. De nierfunctie moet dan vervangen worden door ‘dialyse’ (kunstnierbehandeling). Er zijn twee vormen van dialyse: hemodialyse (bloeddialyse, in het ziekenhuis of thuis) en  peritoneale dialyse (buikspoelingsdialyse, in de thuisomgeving). In de thuisomgeving is er  de mogelijkheid om hulp van een thuisverpleegster te krijgen hiervoor.

De ‘nierfalenkliniek’ begeleidt patiënten met een ernstige nieraandoening door het geven van informatie over nierlijden en dialyse. Daarnaast worden patiënten  ook begeleid in het kiezen van een bepaalde dialysetechniek en in de voorbereiding naar dialyse. Samen proberen de we de dialysetechniek te vinden die het beste bij hun levensstijl en medische toestand past.
In bepaalde gevallen komen patiënten met een ernstige nierinsufficiëntie in aanmerking  voor een niertransplantatie. Voorafgaand aan deze beslissing zijn verschillende onderzoeken nodig, om na te gaan of de patiënt deze ingreep kan ondergaan en hieraan voordeel zal ondervinden.

Indien u nierpatiënt bent en aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan U genieten van het ‘Zorgtraject Chronische nierinsufficiëntie’. Dit is een overeenkomst tussen patiënt, huisarts, nefroloog en mutualiteit, die gericht is op het bewaren van de nierfunctie. Deze biedt een aantal voordelen gericht op nierpatiënten, zoals terugbetaling van dieetadvies, terugbetaling van een bloeddrukmeter en rechtstreekse terugbetaling van bepaalde medicatie. Voor meer informatie hierover kan U terecht bij Uw huisarts of nefroloog, en op de volgende website: www.zorgtraject.be.

Interessante links

 • Informatie over het zorgtraject Chronische nierinsufficiëntie: www.zorgtraject.be 
 • Informatie over het maken van een keuze van dialysetechniek: www.dialysekeuze.be
 • Informatie over nierlijden
 • De Nederlandstalige Belgische vereniging van nefrologen: www.nbvn.be
 • Patiëntenverenigingen

Meer informatie