• A+
 • A
 • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Intensieve zorgen

Content
 
Trouver un médecin

Een arts vinden

 
Prendre rendez-vous

Bezoekuren

 
Contactez-nous

Ligging

WAT IS EEN DIENST INTENSIEVE ZORGEN?

De Intensieve Geneeskunde houdt zich bezig met het monitoren, diagnosticeren en behandelen van patiënten van wie het leven wordt bedreigd door de kritieke wijziging van één of meer vitale functies.

De intensieve zorgen van het ziekenhuis zijn een eenheid die een aantal acute bedden groepeert in een eigen, hoogtechnologische architecturale eenheid.

WAT TE DOEN ALS EEN NAASTE OP DE DIENST INTENSIEVE ZORGEN WORDT OPGENOMEN?

Bij uw eerste bezoek wordt aangeraden om naar de opnamedienst van het ziekenhuis (inkomhal, niveau 0) te gaan om te controleren of de administratieve documenten van uw naaste in orde zijn.

We vragen u om de persoonlijke bezittingen van de patiënt mee te nemen om verlies te vermijden (waardevolle voorwerpen, gsm, identiteitsdocumenten, ...).

MET WELKE HYGIËNISCHE MAATREGELEN MOET REKENING WORDEN GEHOUDEN?

Het is wenselijk de handen te ontsmetten bij het binnen- en buitengaan van de kamer van de patiënt.

Wij vragen u geen bloemen of planten mee te brengen. 

In bepaalde gevallen van gemelde infectie moeten de patiënten in afzondering worden geplaatst: bijzondere hygiënische voorzorgen zijn dan noodzakelijk (dragen van handschoenen, masker of operatiejas). Deze maatregelen zijn erop gericht de verspreiding van microben te voorkomen. In dat geval hangt er een affiche aan de kamerdeur. Neem contact op met de verpleegkundigen van de dienst voordat u de kamer binnengaat.

WAT MOET U MEEBRENGEN?

Persoonlijke spullen zijn niet nodig, maar u kunt wel toiletbenodigdheden meebrengen, zoals zeep of douchegel, shampoo, scheermes en scheerschuim, deodorant, kam of haarborstel, tandenborstel en tandpasta, pantoffels en badjas. Denk ook aan tandprothesen, brillen, hoorapparaten, …

De handdoeken en washandjes worden geleverd door het ziekenhuis.

WELKE HOUDING MOET U AANNEMEN BIJ EEN NAASTE DIE GEHOSPITALISEERD WORDT OP DE INTENSIEVE ZORGEN?

De omgeving van de intensieve zorgen kan stressvol zijn voor de patiënt: angst voor de ziekte, pijn, lawaai van de elektrische apparatuur, alarmen die dag en nacht op elk uur afgaan.

Sommige zieken zijn verbonden met toestellen die hen verhinderen te bewegen, te praten, zonder dat ze begrijpen waarom. Anderzijds krijgen de patiënten veel geneesmiddelen om hun comfort te verbeteren en hen te helpen deze moeilijke situatie te verdragen. Dit alles zal misschien verschillende reacties veroorzaken bij uw naaste: agressiviteit, onrust, vergeetachtigheid, afwijzing van zijn familie, angst, desoriëntatie …

Wees niet ongerust, deze reacties zijn van voorbijgaande aard en mogen u er niet van weerhouden om hem te bezoeken en hem te benaderen: uw aanwezigheid kan hem misschien geruststellen.

WELKE TOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT OP DE INTENSIEVE ZORGEN?

Afhankelijk van de situatie kan uw naaste omringd worden door verschillende apparaten waaraan hij verbonden is door middel van buizen (katheters, sondes, drains, …). Deze apparatuur voor de bewaking en behandeling van patiënten is vaak indrukwekkend.

Kleine woordenlijst van de meest gebruikte toestellen:

 • De hartmonitor of 'monitoring'
  Dit is het scherm dat lijkt op een computerscherm, en het bevindt zich boven de patiënt. Alle zieken die op de intensieve zorgen verblijven zijn hieraan verbonden met kabels en elektroden (witte stippen gekleefd op de borst). De monitoring registreert continu het hartritme en de hartslag, de bloeddruk, het zuurstofgehalte in het bloed en soms andere parameters.
 • Er kan een plastic masker
  op het gezicht van de patiënt worden aangebracht of er kan een sonde in de neus worden geplaatst. Deze hulpmiddelen geven zuurstof aan de zieke en verhinderen hem niet om normaal te praten.
 • De pompen en elektrische injectieapparaten
  dienen om de toediening van vloeistoffen nauwkeurig te controleren: infusies, intraveneuze geneesmiddelen en voeding. De pompen controleren de hoeveelheid en de snelheid van de infusies.
 • De maagsonde
  Deze buis wordt via de neus of de mond in de maag gebracht en maakt het mogelijk om ofwel de inhoud van de maag op te zuigen, ofwel een vloeibare voeding toe te dienen.
 • De blaas- of urinaire sonde
  Dit is een soepele slang die in de blaas wordt ingebracht en verbonden is met een zak. Dit systeem maakt het mogelijk om de urine te verzamelen en de hoeveelheid urine te meten.
 • Een sensor
  Dit is een kleine rubberen mof op een vinger die toelaat om via de huid de hoeveelheid zuurstof in het bloed te beoordelen.
 • Drains
  Andere drains maken het mogelijk om lucht, bloed of andere vloeistoffen af te voeren.
 • De monitor, de beademing en de pompen
  Deze hebben allemaal zeer gevoelige alarmen die regelmatig worden geactiveerd. Ze zijn bedoeld om afwijkingen bij de patiënten te melden, maar ook om informatie te geven over de apparatuur zelf (einde van een infusie, enz.). Zodra een alarm afgaat, wordt dit onmiddellijk geanalyseerd door het verzorgend personeel, dat gepaste maatregelen neemt.

WANNEER KAN DE PATIËNT DE DIENST VERLATEN?

Zodra de toestand van de patiënt geen intensieve zorgen meer vereist, zal zijn overbrenging naar een andere hospitalisatiedienst of soms rechtstreeks naar de woonplaats worden georganiseerd.

U wordt uiteraard op de hoogte gebracht van het vertrek van uw naaste: wij hopen dat zijn verblijf zo goed mogelijk zal verlopen en wensen hem een spoedig herstel toe.

Voor meer informatie kunt u steeds bij ons terecht.

meer informatie 

MAALTIJD

De maaltijden die verdeeld worden zijn aangepast aan uw specifieke behoeften met betrekking tot uw ziekenhuisopname. De Europa Ziekenhuizen dragen geen enkele verantwoordelijkheid op vlak van de bewaring, hygiëne of kwaliteit van alle andere voeding. Bedankt voor uw begrip.