• A+
  • A
  • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Geriatrie

Content
 
Trouver un médecin

Een arts vinden

 
Prendre rendez-vous

een afspraak maken

 
Contactez-nous

Plaats

Over de dienst geriatrie

Geriatrie is de discipline van de inwendige geneeskunde die oudere patiënten behandelt. Een multidisciplinaire totaalaanpak vormt de basis van de geriatrie. 
 
Het doel bestaat er vooral in de autonomie en de zelfstandigheid van de patiënt in stand te houden, met een goede levenskwaliteit, zodat de patiënt zo lang mogelijk in zijn woning kan blijven. 

vijf geriatrische functies in de Europa Ziekenhuizen 

De Europa Ziekenhuizen bieden momenteel de vijf componenten van het zorgprogramma voor geriatrische patiënten aan: verscheidene afdelingen voor geriatrische geneeskunde, raadplegingen geriatrie, een interne en externe liaison en een geriatrische dagkliniek. Deze componenten waarborgen een volledige verzorging van de geriatrische patiënten, ongeacht in welke situatie (opname, ambulant, …)

1)    geriatrische ziekenhuisopname

De vier afdelingen voor acute geriatrie zijn verdeeld over 2 vestigingen: 2 afdelingen op de site St-Elisabeth (Ukkel) en 2 afdelingen op de site St-Michiel (Etterbeek). Op deze afdelingen worden bejaarde patiënten opgenomen (vaak ouder dan 75) die een specifieke verzorging nodig hebben als gevolg van hun fragiele gezondheid, een actieve polypathologie (verscheidene acute of chronische aandoeningen die zich gelijktijdig voordoen) of geriatrische syndromen zoals acute verwardheid, instabiliteit en valpartijen, ondervoeding, verlies van zelfstandigheid, samenspel van psychologische en sociale factoren, … 

De verzorging van de patiënt wordt op een multidisciplinaire en interdisciplinaire manier aangepakt. Afgezien van de medische behandeling, krijgt de patiënt ook verpleegkundige zorgen toegediend en kan hij rekenen op sociale diensten, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, logopedisten, diëtisten, enz. Het doel van deze totaalaanpak bestaat erin om de zelfstandigheid en de levenskwaliteit van de patiënt zo snel mogelijk weer te herstellen. Daarom wordt onmiddellijk een plan opgesteld waarin de zieke zelf centraal staat en waarvoor het multidisciplinair team samenwerkt met mensen uit zijn naaste omgeving (in verband met zelfstandigheid, psychosociale middelen, enz.)

De ontslagmodaliteiten worden vastgelegd in overleg met de patiënt, mensen uit zijn naaste omgeving, de behandelende arts en de diensten voor thuisverzorging, zodat de terugkeer naar huis voorspoedig verloopt.

2)    raadpleging geriatrie

De meeste medische pathologieën bij bejaarden kunnen hier worden onderzocht. Het gaat met name om:

  • Diverse medische pathologieën (algemene inwendige geneeskunde, osteoarticulaire problemen, pijn, …)
  • Specifiekere geriatrische pathologieën (valpartijen, evenwichtsproblemen, incontinentie, verwardheid, verlies van zelfstandigheid, …)

3)    interne liaison

De interne liaison geriatrie is bedoeld voor patiënten ouder dan 75 die nog uitsluitend op geriatrische afdelingen worden opgenomen en een geriatrisch profiel hebben. Met de expertise van de verschillende disciplines die in het team aanwezig zijn probeert de interne liaison enerzijds om bij te dragen tot een betere levenskwaliteit van de patiënt, en anderzijds om de verzorgende en medische teams te ondersteunen bij de behandeling van de geriatrische patiënt.
Het interne liaison-team is bereikbaar op de site St-Michiel op het nummer 02-614 35 68 en op de site St-Elisabeth op het nummer 02-614 25 58.

4)    externe liaison

« Continuïteit van de verzorging en zorgen voor continuïteit met het oog op het welzijn van de geriatrische risico-patiënt en zijn mantelzorger ».

De externe liaison moet de continuïteit van de zorgverlening optimaliseren en het ontslag van de patiënt organiseren door de patiënt en zijn naaste omgeving te omkaderen bij hun zoektocht naar een thuiszorgstructuur of een aangepaste residentiële instelling indien een terugkeer naar huis niet mogelijk is. De externe liaison staat ook in voor de contacten met behandelende artsen, coördinerende artsen, verantwoordelijken van rust- en verzorgingshuizen, en thuisverzorgingsdiensten.

5)    geriatrisch dagziekenhuis (site st-michiel)

Het geriatrisch dagziekenhuis (site St-Michiel) ontvangt verzwakte mensen vanaf 75 jaar, met meerdere aandoeningen en/of met een risico op functionele achteruitgang. Deze dienst biedt de patiënt de mogelijkheid om gebruik te maken van de expertise van een multidisciplinair team, het advies van verschillende specialisten en alle technische voorzieningen van het ziekenhuis, en dit gedurende een beperkte periode. In een preventieve en/of curatieve benadering, bestaat onze aanpak bij geriatrische patiënten uit drie hoofdlijnen: diagnose, behandeling en revalidatie. 
De opnames hebben plaats op site St-Michiel op maandag, dinsdag en donderdag tussen 8 u en 17u, uitsluitend op afspraak via het nummer: 02-614 35 66 (voor meer informatie, klik hier).

Meer informatie