• A+
 • A
 • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center - Waterloo
02-614 42 00

Kwaliteit en patiëntveiligheid

Kwaliteit en patiëntveiligheid 
in de Europa ziekenhuizen

Samen naar Kwaliteitsvolle Zorg!

JCI logo

JCI accreditatie

De Europa Ziekenhuizen zijn door de Joint Commission International (JCI) geaccrediteerd sinds 9 februari 2024. JCI is een internationaal kwaliteitslabel voor ziekenhuizen dat drie jaar geldig is.  Met een succespercentage van meer dan 99% voor alle meetbare elementen, kunnen de Europa Ziekenhuizen trots zijn op het behalen van de hoogste onderscheiding en is het nu het enige ziekenhuis in Brussel dat JCI-geaccrediteerd is. Deze accreditatie is een garantie voor kwaliteit en veiligheid voor patiënten, hun familie en al het ziekenhuispersoneel en erkent ook het professionalisme van de instelling in haar organisatie.

1

Laten we met z’n allen waakzaam zijn!

In de Europa Ziekenhuizen is de handhaving van een veiligheidscultuur van fundamenteel belang, zowel voor onze patiënten als voor het welzijn van ons personeel. 

Binnen deze cultuur worden ongewenste gebeurtenissen (fouten, valpartijen, klachten of suggesties, enz.) gemeld en geanalyseerd. Hierdoor kan het systeem en de praktijken verbeterd worden en kunnen  we voorkomen dat soortgelijke gebeurtenissen zich opnieuw voordoen. 

Elk personeelslid stelt alles in het werk om uw veiligheid te garanderen en u een optimale verzorging te bieden. Daartoe verbindt elk personeelslid zich ertoe de hieronder vermelde risicopreventiemaatregelen te kennen en toe te passen.
Als patiënt speelt u hierbij ook een rol.

ID

Correcte identificatie van de patiënt

Wat wij voor u doen: 

 • Wij vragen u regelmatig uw voor- en achternaam en geboortedatum te herhalen, niet omdat wij afgeleid zijn, maar om ervoor te zorgen dat wij de juiste zorg aan de juiste patiënt geven.

Wat u als patiënt en begeleider kunt doen om bij te dragen aan uw veiligheid:

 • Beantwoord verzoeken van verplegend en administratief personeel om uzelf te identificeren;
 • Bij uw opname, neem altijd een officieel document mee waarmee u foutloos geïdentificeerd kunt worden (bv. identiteitskaart)
 • Controleer bij het gebruik van de elektronische kiosken uw persoonlijke gegevens op het scherm en corrigeer ze indien nodig.
 • Zodra uw ID-armband is afgedrukt, vraag dan om het zelf te controleren.
 • Laat het personeel de armband meteen na controle omdoen.
médicaments

Veilige toediening van geneesmiddelen

Wat wij voor u doen:  

 • Wij etiketteren de geneesmiddelen met alle nodige informatie en controleren de vervaldatum.
 • Wij passen de "5 J's" toe voor elke toediening: het juiste geneesmiddel, aan de juiste patiënt, op het juiste moment, op de juiste manier, met de juiste dosis.

Wat u kunt doen als patiënt en begeleider:

 • Geef ons een lijst van de medicatie die u thuis inneemt.
 • Bewaar uw eigen medicatie niet op uw kamer (tenzij uw ziekenhuisarts ermee instemt). Als u ze hebt meegebracht, worden ze door de verpleegkundigen opgeborgen en aan het einde van uw verblijf aan u teruggegeven.
 • Meld bijwerkingen aan uw arts of verpleegkundige als u denkt dat ze verband kunnen houden met uw medicatie.
chute

Valpreventie

Wat wij voor u doen:

 • Wij zorgen ervoor dat er niets op de grond achterblijft (leidingen, natte vloer, enz.), dat de doorgang vrij is en dat de remmen op de zetels met wieltjes worden gebruikt.
 • Wij zorgen ervoor dat u duidelijke veiligheidsinstructies krijgt als u een verhoogd valrisico loopt.

Wat u als patiënt en familie kunt doen:

 • Draag comfortabel en veilig schoeisel (antislip, gesloten, hiel bedekt) 
 • Wees voorzichtig bij het aankleden (vermijd te lange kleding) 
 • Neem uw bril of hoorapparaat mee, zodat u uw omgeving kunt zien en horen. Zicht en gehoor beïnvloeden uw evenwicht.
 • Neem geen risico's en vraag hulp om u te verplaatsen of om iets van de grond op te rapen.
 • Verplaats u met uw loophulpmiddel als u er een heeft. Als u er geen heeft meegenomen naar het ziekenhuis, vraag dan om er een te lenen.
 • Kijk voor u terwijl u zich verplaatst.
 • Geef problemen m.b.t. de infrastructuur, natte vloeren, enz. door aan het personeel
infection

Preventie en infectiebestrijding

Wat wij voor u doen:

 • Wij plaatsen op strategische plaatsen in het ziekenhuis dispensers met hydroalcoholische oplossingen om handontsmetting te vergemakkelijken.
 • Wij stellen individuele beschermingsmiddelen ter beschikking om u en uw omgeving zo nodig te beschermen.
 • Wij informeren u via posters en berichten op de verschillende schermen in het ziekenhuis over de regels m.b.t. ziekenhuishygiëne.
 • Wij zorgen voor uw veiligheid door het voorkomen en/of verminderen van infectiegevaar bij de verschillende activiteiten in het ziekenhuis.

Wat u kunt doen als patiënt en begeleider: 

 • Ontsmet uw handen bij aankomst in het ziekenhuis, na gebruik van het toilet, na hoesten, na niezen of snuiten van uw neus, bij het verlaten van uw kamer, voor het eten.
 • Draag een masker wanneer daarom gevraagd wordt, in overeenstemming met de richtlijnen die op dat moment van toepassing zijn.
 • Volg de aanbevelingen van het verplegend personeel zoals vermeld in de opnamebrochure.
 • Volg de isolatieregels om uw familie, andere ziekenhuispatiënten en medisch personeel te beschermen als u tijdelijk besmettelijk bent.
chirurgie

Veilige chirurgie en toestemmingen

Wat wij voor u doen:

 • De chirurg legt u het verloop van de operatie uit
 • Hij of zij zal ook op uw lichaam aanduiden op welke plaats de operatie zal worden uitgevoerd.
 • Naast de identificatiearmband om uw pols, wordt een tweede armband om uw enkel aangebracht.
 • Er wordt naar uw identiteit, naam, familienaam en geboortedatum en de kant van de operatie gevraagd. Dit is niet omdat de chirurg het vergeten is, maar is een extra controle voor de operatie.

Wat u als patiënt kunt doen:

 • Beantwoord de preoperatieve vragen en de anesthesievragenlijst vóór uw operatie om ons te helpen u zo goed mogelijk voor te bereiden.
 • Lees de uitleg over uw operatie en geef uw geïnformeerde toestemming voordat deze plaatsvindt.
GDPR

GDPR en patiëntenrechten

GDPR staat voor General Data Protection Regulation en gaat over gegevensbescherming.

Wat wij voor u doen:

 • Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens alleen zichtbaar/raadpleegbaar zijn voor bevoegde personen. 
 • We zorgen ervoor dat we geen professionele informatie uitwisselen op openbare plaatsen of in gangen. 

Wat u als patiënt kunt doen:

 • Verwijder uw identificatiearmband niet en laat hem niet rondslingeren. 
nutrition

Voedingstherapie en -management

Wat wij voor u doen:

 • Wij passen uw dieet aan uw gezondheidstoestand aan (aandoeningen, allergieën, intoleranties, enz.), aan uw smaak/dieetgewoonten, aan uw religieuze overtuigingen.
 • Wij werken samen met de zorgteams om uw voedingsmanagement te optimaliseren en uw dienblad te controleren.
 • We screenen en beheren ondervoeding.
 • Wij zorgen voor continuïteit van zorg m.b.t. voeding tijdens uw ziekenhuisopname en adviseren u bij uw terugkeer naar huis. 
 • Tijdens een ambulante consultatie stellen wij op basis van het medisch voorschrift een persoonlijk dieet voor u op. 

Wat u als patiënt en begeleider kunt doen:

 • Vermeld bij het begin van uw opname een eventueel therapeutisch dieet (diabetes, zoutarm, vetarm, textuur, enz.).
 • Laat ons weten wat uw voorkeuren / allergieën / intoleranties / voedingsvoorkeuren zijn. 
 • Informeer ons over veranderingen in uw eetlust of voedselinname.
douleur

Pijnbestrijding

Wat wij voor u doen:

 • In een van de documenten in de opnamemap leggen we uit waarom het belangrijk is om over uw pijn te praten.
 • Wij vragen u regelmatig of u pijn heeft en zijn beschikbaar om u daarbij te helpen.
 • Wij gebruiken medicinale en niet-medicinale middelen om u te helpen (cold pack, houdingen om de pijn te verminderen, mobilisaties, enz.)

Wat u kunt doen als patiënt en begeleider:

 • Informeer ons over het effect van de pijnstiller die u krijgt 
 • Als u pijn voelt, vertel ons dan waar het pijn doet, wanneer het pijn doet en of er maatregelen zijn die u kunnen helpen.
déchets

Afval sorteren

Wat wij voor u doen:

 • Wij zetten ons in voor goede ecologisch verantwoorde praktijken (Label Ecodynamisch Bedrijf)
 • Wij sorteren het afval dat voortkomt uit onze activiteit zoveel mogelijk.

Wat u kunt doen als patiënt en begeleider:

 • Gebruik de sorteereilanden in de inkomhallen.
 • Leg uw PMD-afval op uw dienblad, het wordt gesorteerd in de keuken.
Source
Departement Zorg en Kwaliteit
Dernière modification