• A+
 • A
 • A-

Contactgegevens

Site St-Elisabeth - Ukkel
02-614 20 00
Site St-Michiel - Etterbeek
02-614 30 00
Bella Vita Medical Center
02-614 42 00

Procedure voor adviesaanvraag betreffende een protocol van een klinische proef of experiment

Aanvraag te richten aan:

Ethisch Comité van de Europa Ziekenhuizen
De Frélaan 206
1180 Ukkel
Kopie: Medische Directie

Alle aanvragen moeten in evenveel exemplaren als er Comitéleden zijn worden opgestuurd, en bevatten:

 • De ingevulde adviesaanvraag
 • De verzekeringsovereenkomst die de aansprakelijkheid van de onderzoeker en de opdrachtgever dekt
 • De tussen de onderzoeker en de opdrachtgever afgesloten overeenkomst
 • Het 'Informed Consent' informatie- en toestemmingsformulier, ondertekend door elke deelnemer
 • De adviesaanvraag aan alle betrokken Ethische Comités concernés
 • Exemplaar van volledig Protocol
 • Bewijs van storting van de bijdragen
 • CV van de hoofdonderzoeker
 • Lijst van de Centra die aan de studie deelnemen
 • Alle noodzakelijke documentatie om het protocol te begrijpen
1)
2) Studie type
3) Deelnemers
Geïnformeerde toestemming
Upload vereisten
Upload vereisten
Vertrouwelijkheid
4) Protocol

Risico's van het Protocol:

5) Kosten

Herinnering: Alle kosten van het onderzoek en de mogelijke gevolgen ervan moeten expliciet ten laste van de opdrachtgever zijn. Dit betreft evaluatieraadplegingen en gespecialiseerde onderzoeken uitgevoerd in het kader van het onderzoek. Geen van deze kosten mag worden toegerekend, zelfs gedeeltelijk, aan de ziekte- en invaliditeitsverzekering of aan enige verzekeringsmaatschappij van de patiënt.

Wij herinneren er overigens aan dat de honoraria die door iedere studie gegenereerd worden, geïnd moeten worden in naleving van de contractuele verplichtingen van de onderzoeker.

Gegevens van de bevraagde